Aktualno

Celovito nezgodno zavarovanje otrok in šolske mladine
Otroci so naše bogastvo. Ko skrbimo zanje opravljamo odgovorno delo, a hkrati najlepše opravilo. Misel na to, da je naš otrok srečen in varen nas toplo pomirja. »Da bi lahko šlo kaj narobe?« – »Niti pomisliti ne upamo«.
Neurje s točo je poškodovalo moje premoženje kaj naj storim
Neurja s točo so v preteklih dneh pustošila po Sloveniji, pri čemer so masovno poškodovala premoženje. Stiska je velika! Da bi vam bilo nekoliko lažje, z vami delimo nekaj hitrih priporočil, kaj lahko storite, da boste čimprej uredili prijavo škode in pričeli z odpravljanjem škode.
Pozor, 1. aprila začne veljati obdavčitev odjavljenih vozil
Novo dajatev boste morali plačevati vsako leto za vsako odjavljeno oziroma neregistrirano vozilo. Dajatev bodo morali plačevati vsi, ki v enem letu po odjavi vozila iz prometa tega ne bodo znova registrirali ali dali v razgradnjo pooblaščenim izvajalcem.
Dodatno zdravstveno zavarovanje
Zdravje je naše največje bogastvo. Z drugačnim, spremenjenim, tempom življenja je bilo do sedaj naše zdravje postavljeno v ozadje. Stopimo skupaj iz okvirjev in poskrbimo, da bomo lahko kvalitetno uživali sadove svojega dela. Čas je, da postavimo ZDRAVJE na prvo mesto.
Zavarovalnica Sava
Zavarovalnica Sava je nastala z združitvijo Zavarovalnice Maribor, Zavarovalnice Tilia in hrvaških družb Velebit osiguranje ter Velebit životno osiguranje. Nastala je druga največja zavarovalnica v regiji, ki bo spreminjala zavarovalništvo in ga prilagajala času ter potrebam posameznika in družbe.
Arhiv novic »

Leasing

Uresničite si svoje sanje takoj, brez dolgotrajnih postopkov!

Smo prijazni in strokovni pri uresničevanju vaših finančnih načrtov!

Pogodbeno sodelujemo z GB Leasingom.

Naše poslanstvo je posameznikom in podjetjem s pomočjo leasinga izboljšati možnosti investiranja in informirati o prednostih, ki jih leasing nudi.

Ponujamo dve oblike leasinga:

Operativni leasing:

"Uporabljaj, vrni in vzemi novo!" več >>


Finančni leasing:

"Uporabljaj in zadrži!" več >>


Pogosta vprašanja!

Zakaj lizing?

 • je hitrejša in enostavnejša sklenitev financiranja kot pri kreditu,
 • minimalni administrativni stroški,
 • pri odobritvi lizinga ne potrebujete dodatnih hipotekarnih zavarovanj,
 • možnost pridobitve višjega zneska financiranja kot pri kreditu,
 • ker je pri lizingu lastnik predmeta financiranja lizingodajalec, praviloma ne zahtevamo dodatne garancije za odobritev posla,
 • upoštevajo se vsa izplačila na TRR (otroški dodatek, dnevnice, potni stroški..itd.),
 • 50% popust pri zavarovanju,
 • pri določanju višine pologa, dobe trajanja in s tem višine obroka lizinga se popolnoma prilagodimo željam in zmožnostim stranke.

Razlike med finančnim in operativnim Leasingom?

Finančni lizing za fizične osebe:

Finančni lizing je oblika financiranja, pri katerem je lizingodajalec pravni lastnik vozila do dokončnega poplačila s strani lizingojemalca. Finančno gledano je lizing povsem enak kreditu, z vidika zahtevane dokumentacije pa lažje izvedljiv. Finančni lizing je oblika financiranja vozila, ki se prilagaja glede na vaše želje oziroma finančne zmožnosti. Lizingojemalec ima možnost, da si glede na svoje finančne zmožnosti prilagodi višino obroka ter dolžino trajanja lizinga. Pri tej obliki financiranja s plačilom zadnjega obroka postane lizingojemalec lastnik predmeta lizinga.

Obstajajo še druge oblike finančnega lizinga:

 • finančni lizing z ostankom vrednosti
 • finančni lizing z različnimi načini odplačevanja (mesečno, kvartalno, polletno, letno)
 • finančni lizing s fiksnimi obroki

Operativni lizing za fizične osebe:

Operativni lizing ali poslovni najem je oblika financiranja, namenjena vsem tistim, ki jih ne zanima lastništvo nad predmetom lizinga, temveč zgolj uporaba. Uporaba in ne lastništvo vozila ter sprotno plačevanje DDV-ja pa vam omogočata nižje mesečne najemnine. Doba najema je od 24-60 mesecev. Začetno plačilo, ki ga lizingojemalec običajno plača pri operativnem lizingu, je odvisno od predmeta najema, bonitete in plačilne sposobnosti lizingojemalca ter predvidene dobe in intenzivnosti uporabe predmeta.
Lizingojemalec lahko na koncu najemne pogodbe predmet lizinga odkupi, ga vrne lizingodajalcu ali podaljša najem. Predmet lizinga je v celotni dobi najema v lasti lizingodajalca in voden kot osnovno sredstvo v njegovih poslovnih knjigah.

Finančni lizing za pravne osebe:

Finančni lizing je oblika financiranja, pri katerem je lizingodajalec pravni lastnik vozila do dokončnega poplačila s strani lizingojemalca. Doba odplačevanja je od 12-60 mesecev. Pri finančnem lizingu je za pravno osebo pomembno dejstvo, da vodi predmet lizinga kot svoje osnovno sredstvo in zanj obračunava amortizacijo. Pri finančnem lizingu lizingojemalec upošteva vstopni DDV enako, kot pri nakupu z gotovino. Prednost nakupa osnovnega sredstva s finančnim lizingom, je tudi možnost financiranja DDV, do končne uskladitve in poračuna DDV z državo. Pri finančnem lizingu ima lizingojemalec možnost, da si glede na svoje finančne zmožnosti prilagodi višino obroka ter dolžino trajanja lizinga. Pri tej obliki financiranja postane lizingojemalec s plačilom zadnjega obroka lastnik predmeta lizinga.

Operativni lizing za pravne osebe:

Operativni lizing ali poslovni najem je oblika financiranja, namenjena vsem tistim, ki jih ne zanima lastništvo nad predmetom lizinga, temveč zgolj uporaba. Uporaba in ne lastništvo vozila ter sprotno plačevanje DDV-ja pa vam omogočata nižje mesečne najemnine. Doba najema je od 24-60 mesecev. Začetno plačilo, ki ga lizingojemalec običajno plača pri operativnem lizingu, je odvisno od predmeta najema, bonitete lizingojemalca in predvidene dobe uporabe ali najema predmeta. Lizingojemalec lahko na koncu lizinškega obdobja odkupi predmet lizinga, ga vrne lizingodajalcu ali podaljša najem. Predmet lizinga je v celotni dobi najema v lasti lizingodajalca in voden kot osnovno sredstvo v njegovih poslovnih knjigah. Lizingojemalec v poslovnih knjigah mesečni strošek najemnine upošteva kot neposreden strošek. V kolikor je predmet najema osnovno sredstvo, namenjeno dejavnosti podjetja, je možno v davčnem obračunu upoštevati tudi vstopni DDV od mesečnega zneska najemnine.

Razlike med kreditom in Leasingom:

Leasing ali Kredit?
Načrtujete investicijo pa se ne z nate odločiti med leasingom ali kreditom?
Kaj je ugodneje?
Kakšne davčne ugodnosti prinašata?
Kaj je preprostejše?

Danes se na trgu potrošniki srečujemo z različnimi informacij, ki nam hočejo pojasniti katera oblika financiranja je ugodnejša, pravilnejša. Številni ponudniki kreditov ali leasingov nas odločno preprečujejo v prednosti enega ali drugega, medtem ko nekako pozabijo omeniti tudi slabosti obeh oblik financiranja. Ob vse teh informacijah pa nas podatki lahko hitro zmedejo, kar pa se pogosto odrazi v napačni izbiri vira financiranja za vašo investicijo.

Kako se naj odločim pravilno? Razkrivamo vam jasne prednosti in slabosti leasinga ali kredita!

V čem je glavna razlika med leasingom ali kreditom?
Glavna razlika med obema oblika financiranja je v lastništvo predmeta financiranja.


Prednosti Leasinga:


Ker je pri leasingu lastnik predmeta financiranja leasingodajalec, se praviloma ne zahtevajo velike garancije za odobritev posla. Zaradi tega so leasing hiše popustljivejše pri preverjanju plačilne sposobnosti, saj jim glavno zavarovanje predstavlja prav predmet leasinga.


Slabosti leasinga:


Lastniki predmeta leasinga, ki smo ga plačevali skozi določeno obdobje postanemo komaj po odplačilo pogodbe. Ker nismo lastniki predmeta leasinga, smo ga dolžni vzdrževati v skladu s pogodbo o leasingu. To pa lahko predstavlja dodatne stroške. V primeru, da preveč zamujamo s plačili, nam lahko predmet leasinga leasingodajalec tudi odvzame. Vendar v primeru odvzema še zgodba zdaleč ni končana. Kljub temu boste dolžni pokriti nastali dolg oz. pokriti razliko, če bo le ta nastala ob prodaji predmeta leasinga.

1. Kje so prednosti in slabosti v lastništvu pri kreditu?

Prednosti Kredita:
Lastnik predmeta financiranja je izključno kreditojemalec. Tudi v kolikor banka zahteva hipoteko na predmet financiranja, to pomeni, da se v primeru prodaje ali neplačevanja postavlja v vrsto kot prvi upnik za poplačilo terjatev. S predmetom financiranja lahko tako prosto razpolagate, razen v primeru hipoteke ne morete izvršiti prodaje.
Slabosti Kredita:
Ker pri kreditu postanete lastnik predmeta financiranja, pa banka zahteva visoke garancije. Prav tako je postopek odobritve zahtevnejši, saj banke praviloma upoštevajo le osnovno neto plačo brez ostalih dodatkov, kar lahko predstavlja velik problem pri preverjanju kreditne sposobnosti.

2. Katera vrsta financiranja je ugodnejša?

Preverite EOM (efektivno obrestno mero)! Ko se med kreditom in leasingom, je jasen pokazatelj cene posojila, EOM ali ti. efektivna obrestna mera. Efektivna obrestna mera vam pove, kakšno je dejansko breme posojilojemalca na letni ravni oz. kako drago je vaše posojilo. Sestavljena je iz obrestne mere in drugih stroškov, ki nastanejo pri sklenitvi leasinga ali kredita. Naj vas opozorimo, da v EOM niso vključeni drugi stroški kot so npr. stroški zavarovanja, registracije, cenitve,.. Primerjate lahko samo ponudbe, ki imajo enako ročnost in enak znesek izposojenega denarja (čista vrednost kredita). V kolikor podatki niso enaki, ne boste dobili realne slike o ceni posojila. EOM je zakonsko predpisana, zato vam predlagamo, da jo preverite tudi na spletni strani Banke
Slovenije. V primeru, da vam ponujajo višjo EOM kot je zakonsko predpisana, lahko kršitev prijavite na Zavod za varstvo potrošnikov. Praviloma velja, da so krediti cenejši od leasingov. Banke namreč ponujajo nižje obrestne mere in za izpeljavo posla vam ni potrebno plačati pologa. Lastnik predmeta kreditiranja pa postanete takoj in lahko z njim prosto razpolagate, razen v primeru hipotekarnega kredita.
Pri leasingu je praviloma nujna lastna soudeležba. Financiranje je v večini primerov dražje, poleg tega boste morali predmet financiranja tudi ustrezno zavarovati. Ker pa ste pri leasingu samo uporabnik predmeta leasinga, boste morali le tega tudi primerno vzdrževati, kar je spet povezano z dodatnimi stroški.


3. Leasing izpeljemo hitro in preprosto! Ampak, ali je to vedno dobro?
Zagotovo so pogoji za pridobitev kredita »bolj ostri« kot pri leasingu. Banke zategujejo pogoje, so zelo previdne pri preverjanju kreditne sposobnosti. Manevrski prostor pri pogajanju, je pri bankah zelo ozek. Prav zaradi tega pa leasing pridobi na pomenu oz. vrednosti. Zaradi hitrosti in preprostosti postopka lahko namreč resno konkurira kreditom, čeprav je njegovo financiranje v večini primerov dražje. Veliko ljudi je namreč pripravljenih plačati več, v kolikor lahko zadevo izpeljejo preprosto in hitro. Prav tako, pa leasing ne vpliva na kreditno sposobnost.
Vendar vam pred takšnimi hitrimi odločitvami svetujemo previdnost. Vsaka investicija zahteva svoj čas za premislek. Napačna odločitev vas lahko drago stane. Prav tako bodite pazljivi pri ponudbi prodajalca avtomobilov, ker v večini primerov ponudijo financiranje, ki jim prinese največ provizije. Takšno posojilo pa je lahko tudi občutno dražje.


4. Banka zavrnila, leasing odobril…
Praviloma se banke upirajo na osnovno neto plačo kreditojemalcev in tako preverja vašo kreditno sposobnost. Po odbitju obroka od neto plače vam torej ne sme ostati manj kot 455,00 EUR. Pod posebnimi pogoji, npr. da postanete komitent banke, vas lahko obremenijo tudi do nižjih zneskov, vendar ne več kot 1/3 vaše plače (odbitek je odvisen od višine vaše plače). Ne malo krat se zgodi, da banka vlogo zavrne, medtem ko jo leasing odobri. Leasing namreč upošteva tudi druge prihodke, ki jih prejemate, npr. otroški dodatek, dnevnice, potni stroški, itd.
Svetujemo pa vam, da ste kljub temu zelo pazljivi pred dodatnim zadolževanjem. Ne pozabite, da vam lahko življenje hitro zagodi kakšno nepričakovano situacijo, ki je lahko povezana z dodatnimi izdatki. Posledica plačilne nesposobnosti, pa je tako pri leasingu kot pri kreditu povezana z visokimi stroški. Pride lahko do izgube nepremičnine, vozila,… obremenjuje pa lahko tudi vas in vašo družino.

In še bonus nasvet…
Če kupite nepremičnino ali premičnino, jo ne pozabite zavarovati. Danes je vreme muhasto.

Obrazci za pridobitev leasinga:

Vseh nesreč ne moremo preprečiti, lahko pa omilimo njihove posledice!