Pravno obvestilo

Splošni pogoji in pravno obvestilo!

Splošno:

Spletno mesto je za namen tega pravnega obvestila pojem, ki zajema vse spletne strani na spletnih naslovih www.zav-luic.si.

Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da je sprejel tu navedene pogoje uporabe in da se z njimi strinja. Namen spletnega mesta je predstaviti splošne informcije o Zavarovalni hiši Luič d.o.o., njeni ponudbi ter poslovanju. Vse vsebine, ki se nahajajo na spletnem mestu so informativne narave in nimajo pravnih posledic, razen kadar je to za posamezen primer izrecno navedeno.

Omejitev odgovornosti:

Zavarovalna hiša Luič d.o.o. si bo prizadevala, da bodo podatki na spletnem mestu pravilni in ažurni ter delovanje spletnega mesta nemoteno. Zavarovalna hiša Luič d.o.o. ima pravico, da vsebino spletnega mesta kadarkoli, na kakršen koli način in ne glede na razlog spremeni in dopolni brez predhodnega obvestila.

Avtorske in sorodne pravice:

Vse pravice v zvezi z vsebino in grafičnimi elementi, ilustracijami oz. drugimi predstavitvami v kakršni koli obliki na spletni strani so pridržane in se lahko reproducirajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa opozorila o avtorski pravici in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati.

Vizija zasebnosti

V Zavarovalni hiši Luič, Zavarovalna zastopanje d.o.o. (v nadaljevanju: Zavarovalna hiša Luič) v središče našega poslovanja postavljamo vas, našega zavarovalca oziroma zavarovanca, s tem pa tudi skrb za vaše osebne podatke. Z željo po dolgoročnem in korektnem poslovnem odnosu spoštujemo vašo zasebnost, zato varstvu vaših osebnih podatkov namenjamo izjemno pozornost. Z osebnimi podatki ravnamo odgovorno in v celoti spoštujemo naše zaveze po zakoniti, pošteni in pregledni obdelavi osebnih podatkov. Prav tako z vzpostavljenimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi zavarovanja skrbimo, da do osebnih podatkov ne dostopajo nepooblaščene osebe, ohranjamo njihovo zaupnost in celovitost ter preprečujemo njihovo izgubo oziroma nenamerno uničenje.

Predstavitev upravljavca osebnih podatkov

Kontaktni podatki upravljavca osebnih podatkov:

  • Zavarovalna hiša Luič, Zavarovalno zastopanje d.o.o.
  • telefonska številka: 0730 51 138
  • spletna stran: https://www.zav-luic.si/
  • e-naslov: info@zav-luic.si

Zavarovalna hiša Luič ima pooblaščeno oseba za varstvo osebnih podatkov, ki je dostopna po telefonu na številki 031 355 334 in po elektronski pošti na e-naslovu: info@zav-luic.si.

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko s pooblaščeno osebo za varstvo podatkov sami stopijo v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih podatkov in/ali z uresničevanjem njihovih pravic na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Varstvo osebnih podatkov in zaščita osebnosti

Zavarovalna hiša Luič d.o.o. se zavezuje, da bo s posredovanimi osebnimi podatki ravnala v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, zakonom, ki ureja zavarovalništvo, ter drugo relevantno področno zakonodajo.

Zavarovalna hiša Luič d.o.o. se zavezuje osebne podatke, potrebne za pogajanja pred sklenitvijo in sklenitev zavarovalne pogodbe ter za obravnavanje odškodninskih zahtevkov, ki izvirajo iz zavarovalne pogodbe, obdelovati v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, z zakonom, ki ureja zavarovalništvo z zakonom, ki ureja obvezna zavarovanja v prometu in posebnimi predpisi o zbirkah podatkov s področja posameznega zavarovanja.

Kaj so piškotki

Spletni piškotki (ang. cookies) so posebni objekti, ki jih spletni strežnik pošlje brskalniku uporabnika interneta, brskalnik pa ob ponovnem obisku spletne strani piškotke vrne spletnemu strežniku in uporabnika s tem identificira. Na ta način spletni strežnik oz. spletna stran lahko ugotovi ali je uporabnik spletno stran v preteklosti že obiskal (in seveda zabeleži vso zgodovino obiskov).

Piškote lahko uporabnik upravlja (omogoči, onemogoči, briše) preko nastavitev v spletnem brskalniku. Navodila o upravljanju piškotkov (v angleščini) si poglejte na http://civicuk.com/cookie-law/browser-settings.