Aktualno

Sprostitev fizičnega sklepanja zavarovanj
Z 868. Odlokom dne 24.4.2020 je Vlada Republike Slovenije iz ukrepa o prepovedi trženja storitev s fizičnim stikom izvzela zavarovalniške storitve. S tem je ponovno dovoljeno fizično sklepanje vseh zavarovanj (face-to-face distribucija) na območju RS.
Pomembno obvestilo - spremenjeno poslovanje Zavarovalne hiše Luič d.o.o.!
Skladno z ukrepi Vlade Republike Slovenije, ki do nadaljnjega zapira oziroma omejuje vse nenujne storitve, ter s priporočili stroke za ustavitev javnega življenja vas obveščamo, da zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa.
Srečno novo leto 2020 vam želi Zavarovalna hiša Luič
. . . 2020 . . .
Prometna nesreča z nezavarovanim prometnim sredstvom
Če prometno nesrečo povzroči voznik nezavarovanega motornega vozila v Sloveniji je za plačilo škode odgovorno Slovensko zavarovalno združenje s sredstvi Škodnega sklada.
Vigo zavarovanje
V Zavarovalnici Sava smo skupaj s start-up podjetjem Movalyse razvili prvi pravi telemetrični produkt v Sloveniji – Vigo zavarovanje. Namenjeno je zavarovanju motornih koles in trikoles (nad 50 ccm ali elektromotor nad 4kW). Je več kot samo zavarovanje - je sodobna motoristična platforma, ki ves čas skrbi tako za zavarovanca kot za njegov motor.
Arhiv novic »

IRPS – Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Postopek

Pobuda za začetek postopka mediacije mora vsebovati:

  • osebno ime, naslov prebivališča ter elektronski naslov potrošnika,
  • podatke o ponudniku,
  • dejstva v zvezi z domnevnimi kršitvami ponudnika,
  • dokaze, na katere se opira pobuda, če obstajajo,
  • izjavo, da o zadevi ne teče upravni ali sodni postopek ali postopek pri drugem izvajalcu izvensodnega reševanja sporov, ter da o zadevi še ni bilo odločeno v drugem upravnem ali sodnem postopku ali postopku pri drugem izvajalcu izvensodnega reševanja sporov,
  • končni odgovor ponudnika v internem pritožbenem postopku za obravnavanje pritožb oziroma dokazilo, da je od vložene pritožbe pri ponudniku v okviru internega postopka za obravnavanje pritožb preteklo trideset dni,
  • predlog mediatorja z liste mediatorjev oziroma izjavo, da mediatorja lahko imenuje tajnik MC.

Pobudi mora biti priloženo potrdilo o plačilu pristojbine v višini 20,00 EUR. Pristojbina se nakaže na poslovni račun Slovenskega zavarovalnega združenja, GIZ, odprt pri Novi Ljubljanski banki, d. d. št. SI 56 0208 3001 4878 323.

Potrošnik lahko vloži pobudo na naslov Slovensko zavarovalno združenje, GIZ, Železna cesta 14, SI-1001 Ljubljana, s pripisom: pobuda za IRPS, preko elektronske pošte irps@zav-zdruzenje.si ali preko spletne strani.

Več na povezavi IRPS – Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Vir: Slovensko zavarovalno združenje

Vseh nesreč ne moremo preprečiti, lahko pa omilimo njihove posledice!