Aktualno

Vigo zavarovanje
V Zavarovalnici Sava smo skupaj s start-up podjetjem Movalyse razvili prvi pravi telemetrični produkt v Sloveniji – Vigo zavarovanje. Namenjeno je zavarovanju motornih koles in trikoles (nad 50 ccm ali elektromotor nad 4kW). Je več kot samo zavarovanje - je sodobna motoristična platforma, ki ves čas skrbi tako za zavarovanca kot za njegov motor.
Podražitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja
Vse tri zavarovalnice, ki ponujajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, so napovedale podražitve. Vse podražitve veljajo od 1. marca dalje, a bo višja že položnica konec meseca, saj se premija plačuje za naprej.
Nova pravila prodaje zavarovanj
Agencija za zavarovalni nadzor in Slovensko zavarovalno združenje sta predstavila novosti Direktive o distribuciji zavarovalnih produktov (IDD), ki 1. oktobra stopajo v veljavo v vseh državah članicah Evropske unije. Spremembe na zavarovalniški trg prinašajo večjo transparentnost pri razvoju in prodaji zavarovanj ter pri informiranju strank.
Celovito nezgodno zavarovanje otrok in šolske mladine
Otroci so naše bogastvo. Ko skrbimo zanje opravljamo odgovorno delo, a hkrati najlepše opravilo. Misel na to, da je naš otrok srečen in varen nas toplo pomirja. »Da bi lahko šlo kaj narobe?« – »Niti pomisliti ne upamo«.
Neurje s točo je poškodovalo moje premoženje kaj naj storim
Neurja s točo so v preteklih dneh pustošila po Sloveniji, pri čemer so masovno poškodovala premoženje. Stiska je velika! Da bi vam bilo nekoliko lažje, z vami delimo nekaj hitrih priporočil, kaj lahko storite, da boste čimprej uredili prijavo škode in pričeli z odpravljanjem škode.
Arhiv novic »

Izguba zavarovalnih pravic

Kot vemo, zavarovalnice regresirajo škodo od povzročitelja takrat, ko le ta krši splošne zavarovalne pogoje.

Zavarovalnica ima pravico od zavarovanca in odgovornih oseb, ki so izgubile svoje pravice iz zavarovanja, uveljavljati povračilo izplačanih zneskov, skupaj z obrestmi in stroški, vendar največ do zneska, ki ga določa Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu.

Najpogostejše izgube zavarovalnih pravic so:

  • če je voznik uporabljal vozilo za drugačne namene, kot je to določeno v zavarovalni pogodbi; 
  • če voznik ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja tiste oziroma tistih kategorij, v katero spada vozilo, ki ga je vozil, razen če je vozilo vozil kandidat za voznika motornih vozil ali skupine vozil pri učenju vožnje ob upoštevanju vseh predpisov, ki urejajo ta pouk; 
  • če je bilo vozniku odvzeto ali začasno odvzeto vozniško dovoljenje, oziroma se mu je izvrševala izrečena kazen ali varstven ukrep prepovedi vožnje vozila določene vrste ali kategorije oziroma varstveni ukrep prepovedi uporabe tujega vozniškega dovoljenja na ozemlju Republike Slovenije, varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja ali kazen prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja; 
  • če je voznik vozilo upravljal pod vplivom alkohola, mamil, psioaktivnih zdravil ali drugih
    psihoaktivnih snovi; 
  • če je voznik škodo povzročil namenoma; 
  • če vozilo, ki ga je voznik vozil, ni bilo tehnično brezhibno; (če ni imelo veljavnega tehničnega pregleda.); 
  • če je voznik po nesreči zapustil kraj dogodka, ne da bi posredoval svoje osebne podatke in podatke o zavarovanju.

Zavarovalnica ima pravico uveljavljati povračilo v zgornjem primeru najmanj v znesku 8.346,00 EUR, glede tudi na druge okoliščine plačnika regresa, če je bila pa škoda povzročena namenoma, pa v celoti.

Vseh nesreč ne moremo preprečiti, lahko pa omilimo njihove posledice!