Aktualno

Sprostitev fizičnega sklepanja zavarovanj
Z 868. Odlokom dne 24.4.2020 je Vlada Republike Slovenije iz ukrepa o prepovedi trženja storitev s fizičnim stikom izvzela zavarovalniške storitve. S tem je ponovno dovoljeno fizično sklepanje vseh zavarovanj (face-to-face distribucija) na območju RS.
Pomembno obvestilo - spremenjeno poslovanje Zavarovalne hiše Luič d.o.o.!
Skladno z ukrepi Vlade Republike Slovenije, ki do nadaljnjega zapira oziroma omejuje vse nenujne storitve, ter s priporočili stroke za ustavitev javnega življenja vas obveščamo, da zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa.
Srečno novo leto 2020 vam želi Zavarovalna hiša Luič
. . . 2020 . . .
Prometna nesreča z nezavarovanim prometnim sredstvom
Če prometno nesrečo povzroči voznik nezavarovanega motornega vozila v Sloveniji je za plačilo škode odgovorno Slovensko zavarovalno združenje s sredstvi Škodnega sklada.
Vigo zavarovanje
V Zavarovalnici Sava smo skupaj s start-up podjetjem Movalyse razvili prvi pravi telemetrični produkt v Sloveniji – Vigo zavarovanje. Namenjeno je zavarovanju motornih koles in trikoles (nad 50 ccm ali elektromotor nad 4kW). Je več kot samo zavarovanje - je sodobna motoristična platforma, ki ves čas skrbi tako za zavarovanca kot za njegov motor.
Arhiv novic »

Prometna nesreča z nezavarovanim motornim vozilom

Pomembne informacije

Če prometno nesrečo povzroči voznik nezavarovanega motornega vozila v Sloveniji (ali ima vozilo sklenjeno obvezno avtomobilsko zavarovanje lahko preverite v našem informacijskem centru) – je za plačilo škode odgovorno Slovensko zavarovalno združenje s sredstvi Škodnega sklada.

Škodni sklad odgovarja upravičencu oziroma oškodovancu enako kot odgovornostna zavarovalnica za zavarovanca, ki ima sklenjeno obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti, vendar le do minimalne predpisane zavarovalne vsote. Oškodovanec v prometni nesreči z nezavarovanim motornim vozilom je torej izenačen z oškodovancem prometne nesreče, ki jo povzroči zavarovano motorno vozilo. To pomeni, da ni omejitev glede vrste škode (škode na osebah ali stvareh), do katere je oškodovanec upravičen.

Postopek

Če ste bili udeleženi v prometni nesreči z motornim vozilom, ki je bilo nezavarovano, lahko kot oškodovanec svoj odškodninski zahtevek vložite na Slovensko zavarovalno združenje, GIZ pri zavarovalnici, kjer imate sklenjeno obvezno zavarovanje za svoje vozilo ali na zadnjo zavarovalnico povzročitelja prometne nesreče.

Ker Slovensko zavarovalno združenje nima lastne cenilne službe, cenitev pa je pogoj za reševanje odškodninskih zahtevkov za škodo na stvareh (materialna škoda), priporočamo, da opravite cenitev na svoji zavarovalnici. Tam boste lahko vložili tudi odškodninski zahtevek (izpolnili ustrezne obrazce). Na zavarovalnici bodo torej opravili vse potrebno in vaš odškodninski zahtevek takoj sami posredovali Slovenskemu zavarovalnemu združenju, GIZ – Škodnemu skladu.

Ko Slovensko zavarovalno združenje ugotovi, da odškodninski zahtevek sodi v pristojnost Škodnega sklada, torej da motorno vozilo povzročitelja v času prometne nesreče ni bilo obvezno zavarovano, pooblasti za reševanje odškodninskega zahtevka eno izmed zavarovalnic, ki izvaja obvezno avtomobilsko zavarovanje. O odstopu je oškodovanec pisno obveščen. Celoten nadaljnji postopek poteka z zavarovalnico, ki ji je odškodninski zahtevek odstopljen in oškodovanec nadalje vse ureja s to zavarovalnico. Zavarovalnica reši odškodninski zahtevek tako po temelju kot po višini odškodnine in z oškodovancem sklene poravnavo. Odškodnina pa se na podlagi sklenjene poravnave nato izplača iz sredstev Škodnega sklada.

Opomba: Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu določa, da so vozila, ki morajo biti obvezno zavarovana, vozila za prevoz oseb, za prevoz stvari in za vleko ter delovna vozila in traktorji, ki morajo imeti po predpisih o registraciji prometno dovoljenje. V to kategorijo torej ne spadajo kolesa, delovni stroji oziroma vozila v funkciji delovnega stroja ipd.

Vir: Slovensko zavarovalno združenje

Vseh nesreč ne moremo preprečiti, lahko pa omilimo njihove posledice!