Aktualno

Nova pravila prodaje zavarovanj
Agencija za zavarovalni nadzor in Slovensko zavarovalno združenje sta predstavila novosti Direktive o distribuciji zavarovalnih produktov (IDD), ki 1. oktobra stopajo v veljavo v vseh državah članicah Evropske unije. Spremembe na zavarovalniški trg prinašajo večjo transparentnost pri razvoju in prodaji zavarovanj ter pri informiranju strank.
Celovito nezgodno zavarovanje otrok in šolske mladine
Otroci so naše bogastvo. Ko skrbimo zanje opravljamo odgovorno delo, a hkrati najlepše opravilo. Misel na to, da je naš otrok srečen in varen nas toplo pomirja. »Da bi lahko šlo kaj narobe?« – »Niti pomisliti ne upamo«.
Neurje s točo je poškodovalo moje premoženje kaj naj storim
Neurja s točo so v preteklih dneh pustošila po Sloveniji, pri čemer so masovno poškodovala premoženje. Stiska je velika! Da bi vam bilo nekoliko lažje, z vami delimo nekaj hitrih priporočil, kaj lahko storite, da boste čimprej uredili prijavo škode in pričeli z odpravljanjem škode.
Pozor, 1. aprila začne veljati obdavčitev odjavljenih vozil
Novo dajatev boste morali plačevati vsako leto za vsako odjavljeno oziroma neregistrirano vozilo. Dajatev bodo morali plačevati vsi, ki v enem letu po odjavi vozila iz prometa tega ne bodo znova registrirali ali dali v razgradnjo pooblaščenim izvajalcem.
Dodatno zdravstveno zavarovanje
Zdravje je naše največje bogastvo. Z drugačnim, spremenjenim, tempom življenja je bilo do sedaj naše zdravje postavljeno v ozadje. Stopimo skupaj iz okvirjev in poskrbimo, da bomo lahko kvalitetno uživali sadove svojega dela. Čas je, da postavimo ZDRAVJE na prvo mesto.
Arhiv novic »

Prometna nesreča z nezavarovanim motornim vozilom

V primeru, da prometno nesrečo povzroči voznik nezavarovanega motornega vozila v Sloveniji, je za plačilo škode odgovorno Slovensko zavarovalno združenje s sredstvi Škodnega sklada. Škodni sklad odgovarja upravičencu oziroma oškodovancu enako kot odgovornostna zavarovalnica za zavarovanca, ki ima sklenjeno obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti, vendar le do minimalne predpisane zavarovalne vsote. Oškodovanec v prometni nesreči z nezavarovanim motornim vozilom je torej izenačen z oškodovancem prometne nesreče, ki jo povzroči zavarovano motorno vozilo. To pomeni, da ni omejitev glede vrste škode (škode na osebah ali stvareh) do katere je oškodovanec upravičen.

Če ste bili udeleženi v prometni nesreči z motornim vozilom, ki je bilo nezavarovano, lahko kot oškodovanec svoj odškodninski zahtevek vložite na:

  • Slovensko zavarovalno združenje
  • Zavarovalnici, kjer imate sklenjeno obvezno zavarovanje za svoje vozilo;
  • Zadnjo zavarovalnico povzročitelja prometne nesreče.

Ker Slovensko zavarovalno združenje nima lastne cenilne službe, cenitev pa je pogoj za reševanje odškodninskih zahtevkov za škodo na stvareh (materialna škoda), priporočamo, da opravite cenitev na svoji zavarovalnici. Tam boste lahko vložili tudi odškodninski zahtevek (izpolnili ustrezne obrazce). Na zavarovalnici bodo torej opravili vsa potrebna dejanja in vaš odškodninski zahtevek, takoj, sami posredovali Slovenskemu zavarovalnemu združenju – Škodnemu skladu.

Ko Slovensko zavarovalno združenje ugotovi, da odškodninski zahtevek sodi v pristojnost Škodnega sklada, torej da motorno vozilo povzročitelja v času prometne nesreče ni bilo obvezno zavarovano,pooblasti za reševanje odškodninskega zahtevka eno izmed zavarovalnic, ki izvaja obvezno avtomobilsko zavarovanje. O odstopu je oškodovanec pisno obveščen. Celoten nadaljnji postopek poteka z zavarovalnico, ki ji je odškodninski zahtevek odtopljen. Tako da oškodovanec nadalje vse ureja s to zavarovalnico.Zavarovalnica reši odškodninski zahtevek tako po temelju kot po višini odškodnine in z oškodovancem sklene poravnavo. Odškodnina pa se, na podlagi sklenjene poravnave, nato izplača iz sredstev Škodnega sklada.

Opomba:
Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu določa, da so vozila, ki morajo biti obvezno zavarovana, vozila za prevoz oseb, za prevoz stvari in za vleko ter delovna vozila in traktorji, ki morajo imeti po predpisih o registraciji prometno dovoljenje. V to kategorijo torej ne spadajo, kolesa, kolesa s pomožnim motorjem, delovni stroji oziroma vozila v funkciji delovnega stroja ipd.

Vir: Slovensko zavarovalno združenje

Vseh nesreč ne moremo preprečiti, lahko pa omilimo njihove posledice!