Aktualno

Nova pravila prodaje zavarovanj
Agencija za zavarovalni nadzor in Slovensko zavarovalno združenje sta predstavila novosti Direktive o distribuciji zavarovalnih produktov (IDD), ki 1. oktobra stopajo v veljavo v vseh državah članicah Evropske unije. Spremembe na zavarovalniški trg prinašajo večjo transparentnost pri razvoju in prodaji zavarovanj ter pri informiranju strank.
Celovito nezgodno zavarovanje otrok in šolske mladine
Otroci so naše bogastvo. Ko skrbimo zanje opravljamo odgovorno delo, a hkrati najlepše opravilo. Misel na to, da je naš otrok srečen in varen nas toplo pomirja. »Da bi lahko šlo kaj narobe?« – »Niti pomisliti ne upamo«.
Neurje s točo je poškodovalo moje premoženje kaj naj storim
Neurja s točo so v preteklih dneh pustošila po Sloveniji, pri čemer so masovno poškodovala premoženje. Stiska je velika! Da bi vam bilo nekoliko lažje, z vami delimo nekaj hitrih priporočil, kaj lahko storite, da boste čimprej uredili prijavo škode in pričeli z odpravljanjem škode.
Pozor, 1. aprila začne veljati obdavčitev odjavljenih vozil
Novo dajatev boste morali plačevati vsako leto za vsako odjavljeno oziroma neregistrirano vozilo. Dajatev bodo morali plačevati vsi, ki v enem letu po odjavi vozila iz prometa tega ne bodo znova registrirali ali dali v razgradnjo pooblaščenim izvajalcem.
Dodatno zdravstveno zavarovanje
Zdravje je naše največje bogastvo. Z drugačnim, spremenjenim, tempom življenja je bilo do sedaj naše zdravje postavljeno v ozadje. Stopimo skupaj iz okvirjev in poskrbimo, da bomo lahko kvalitetno uživali sadove svojega dela. Čas je, da postavimo ZDRAVJE na prvo mesto.
Arhiv novic »

Prometna nesreča z voznikom neznanega vozila

V primeru, da je prometno nesrečo povzročil voznik neznanega vozila v Sloveniji, Slovensko zavarovalno združenje s sredstvi Škodnega sklada odgovarja le za nematerialno škodo (škodo, ki je nastala zaradi smrti, telesne poškodbe ali telesne okvare), vendar največ do minimalne zavarovalne vsote, ki je bila predpisana na dan škodnega dogodka. Obseg kritja za škode, ki jih povzročijo neznani vozniki, je torej omejen. Zakonodajalec je želel zaščititi predvsem oškodovance, ki utrpijo škodo zaradi smrti, telesnih poškodb ali telesne okvare. Ko pa katerikoli oškodovanec iz konkretne prometne nesreče prejme odškodnino zaradi smrti, telesne poškodbe ali telesne okvare in se je ob tem bolnišnično zdravil najmanj pet dni, Slovensko zavarovalno združenje – Škodni sklad odgovarja tudi za škodo, ki je nastala zaradi uničenja ali poškodovanja stvari, ob upoštevanji soudeležbe oškodovanca pri škodi v višini 500 evrov (franšiza).

Če ste bili udeleženi v prometni nesreči z voznikom neznanega motornega vozila, lahko kot oškodovanec svoj odškodninski zahtevek vložite na:

  • Slovensko zavarovalno združenje
  • Zavarovalnici, kjer imate sklenjeno obvezno zavarovanje za svoje vozilo.

Ko Slovensko zavarovalno združenje ugotovi, da odškodninski zahtevek sodi v pristojnost Škodnega sklada, torej da je prometno nesrečo povzročil voznik neznanega vozila in da se odškodninski zahtevek nanaša na povrnitev nematerialne škode, za reševanje odškodninskega zahtevkapooblasti eno izmed zavarovalnic, ki izvaja obvezno avtomobilsko zavarovanje.O odstopu odškodninska zahtevka je oškodovanec pisno obveščen. Celoten nadaljnji postopek nato poteka z zavarovalnico, ki ji je odškodninski zahtevek odtopljen. Tako da oškodovanec nadalje vse ureja s to zavarovalnico.Zavarovalnica reši odškodninski zahtevek tako po temelju kot po višini odškodnine in z oškodovancem sklene poravnavo. Odškodnina se, na podlagi sklenjene poravnave, nato izplača iz sredstev Škodnega sklada.

Seznam imenovanih poblaščencev tujih zavarovalnic v sloveniji

Vir: Slovensko zavarovalno združenje

Vseh nesreč ne moremo preprečiti, lahko pa omilimo njihove posledice!