Aktualno

Sprostitev fizičnega sklepanja zavarovanj
Z 868. Odlokom dne 24.4.2020 je Vlada Republike Slovenije iz ukrepa o prepovedi trženja storitev s fizičnim stikom izvzela zavarovalniške storitve. S tem je ponovno dovoljeno fizično sklepanje vseh zavarovanj (face-to-face distribucija) na območju RS.
Pomembno obvestilo - spremenjeno poslovanje Zavarovalne hiše Luič d.o.o.!
Skladno z ukrepi Vlade Republike Slovenije, ki do nadaljnjega zapira oziroma omejuje vse nenujne storitve, ter s priporočili stroke za ustavitev javnega življenja vas obveščamo, da zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa.
Srečno novo leto 2020 vam želi Zavarovalna hiša Luič
. . . 2020 . . .
Prometna nesreča z nezavarovanim prometnim sredstvom
Če prometno nesrečo povzroči voznik nezavarovanega motornega vozila v Sloveniji je za plačilo škode odgovorno Slovensko zavarovalno združenje s sredstvi Škodnega sklada.
Vigo zavarovanje
V Zavarovalnici Sava smo skupaj s start-up podjetjem Movalyse razvili prvi pravi telemetrični produkt v Sloveniji – Vigo zavarovanje. Namenjeno je zavarovanju motornih koles in trikoles (nad 50 ccm ali elektromotor nad 4kW). Je več kot samo zavarovanje - je sodobna motoristična platforma, ki ves čas skrbi tako za zavarovanca kot za njegov motor.
Arhiv novic »

Seznam potrebne dokumentacije AO, AO+, CO

SEZNAM POTREBNE DOKUMENTACIJE PRI AO TER AO+

 • ta postavka velja samo za povzročitelja; kopija sklenjene zavarovalne police iz naslova  AO+, obojestransko kopija prometnega ter vozniškega dovoljenja
 •  podatke o Vašem in povzročiteljevem vozilu (ime, priimek ter naslov povzročitelja, znamki obeh vozil, reg. št. obeh vozil, imeni zavarovalnic in pripadajoči št. zavarovalnih polic obeh vozil)
 • kopijo evropskega poročila in podatek o imenu prisotne policijske postaje
 • Vašo davčnoštevilko, emšo, TRR ter ime banke pri kateri imate odprt račun
 • kopije vseh poškodbenih listov iz bolnišnice
 • kopije vseh dodatnih izvidov, v kolikor jih imate
 • kopije napotnic, delovnih nalogov,...
 • kopije prejetih receptov
 • kopijo kartona opravljene fizikalne terapije ali potrdilo o opravljeni fizikalni terapiji
 • kopijo osebnega zdravstvenega kartona od dneva nezgode in vse do zaključka zdravljenja ali zdravničko potrdilo in račun, v kolikor bi bilo potrebno plačati za izdajo zdravniškega potrdila

ŠTUDENTJE

 • glede na to, da delate preko študentskega servisa bomo potrebovali potrdilo Vašega delodajalca o izpadu na dohodku (neto), kopijo dvignjene napotnice pred nezgodo in potrdila Vašega delodajalca o nakazilih na Vaš TRR, za tri mesece pred nezgodo!

ZAPOSLENI

 • kopije potrdil o upravičeni zadržanosti od dela ( boniških listov) in odločbe komisije ZZZS o podaljšanju bolniškega staleža, v kolikor bo bolniški stalež daljši od meseca dni
 • v primeru, da je do poškodbe prišlo v času dela, potrebujemo kopijo izpolnjenega ER-8 obrazca (prijava poškodbe pri delu, ter potrdila Všega delodajalca o neto izpadu osebnega dohodka!
 • kopije računov, ki so povezani z zdravljenjem (npr. računi za prejeta zdravila, poškodovanih osebnih stvari,..)

SEZNAM POTREBNE DOKUMENTACIJE PRI CO !

 • ER-8 obrazec (prijava poškodbe pri delu)
 • podatek o točnem naslovu podjetja sklenjeno zavarovanje iz naslova odgovornosti (ime zavarovalnice in št. zavarovalne police iz tega naslova)
 • Vašo davčno številko, emšo. TRR ter ime banke pri kateri imate odprt račun
 • kopije vseh poškodbenih listov iz bolnišnice
 • kopije vseh dodatnih virov, v kolikor jih imate
 • kopije napotnic, delovnih nalogov...
 • kopije prejetih receptov
 • kopijo kartona opravljene terapije ali potrdilo o opravljeni fizikani terapiji
 • kopijo osebnega zdravstvenega kartona od dneva nezgode in vse do zaključka zdravljenja oz. zdravniško potrdilo in račun, v kolikor bi bilo potrebno plačati za izdajo zdravniškega potrdila
 • kopije potrdil o upravičeni zadržanosti od dela ( bolniškihlistov) in odločbe komisije ZZZS o podaljšanju bolniškega staleža, v kolikor bo bolniški stalež daljši od meseca dni
 • kopije računov, ki so povezani z zdravljenjem (npr. računi za prejeta zdravila, poškodovanih osebnih stvari,.)
 • podatek ali ima stranka sklenjeno tudi v sklopu podjetja kolektivno nezgodno zavarovanje in morebiti kakšno življenjsko nezgodno-naložbeno zavarovanje (kopija sklenjene police).

Vseh nesreč ne moremo preprečiti, lahko pa omilimo njihove posledice!