Aktualno

Vigo zavarovanje
V Zavarovalnici Sava smo skupaj s start-up podjetjem Movalyse razvili prvi pravi telemetrični produkt v Sloveniji – Vigo zavarovanje. Namenjeno je zavarovanju motornih koles in trikoles (nad 50 ccm ali elektromotor nad 4kW). Je več kot samo zavarovanje - je sodobna motoristična platforma, ki ves čas skrbi tako za zavarovanca kot za njegov motor.
Podražitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja
Vse tri zavarovalnice, ki ponujajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, so napovedale podražitve. Vse podražitve veljajo od 1. marca dalje, a bo višja že položnica konec meseca, saj se premija plačuje za naprej.
Nova pravila prodaje zavarovanj
Agencija za zavarovalni nadzor in Slovensko zavarovalno združenje sta predstavila novosti Direktive o distribuciji zavarovalnih produktov (IDD), ki 1. oktobra stopajo v veljavo v vseh državah članicah Evropske unije. Spremembe na zavarovalniški trg prinašajo večjo transparentnost pri razvoju in prodaji zavarovanj ter pri informiranju strank.
Celovito nezgodno zavarovanje otrok in šolske mladine
Otroci so naše bogastvo. Ko skrbimo zanje opravljamo odgovorno delo, a hkrati najlepše opravilo. Misel na to, da je naš otrok srečen in varen nas toplo pomirja. »Da bi lahko šlo kaj narobe?« – »Niti pomisliti ne upamo«.
Neurje s točo je poškodovalo moje premoženje kaj naj storim
Neurja s točo so v preteklih dneh pustošila po Sloveniji, pri čemer so masovno poškodovala premoženje. Stiska je velika! Da bi vam bilo nekoliko lažje, z vami delimo nekaj hitrih priporočil, kaj lahko storite, da boste čimprej uredili prijavo škode in pričeli z odpravljanjem škode.
Arhiv novic »

Seznam potrebne dokumentacije AO, AO+, CO

SEZNAM POTREBNE DOKUMENTACIJE PRI AO TER AO+

 • ta postavka velja samo za povzročitelja; kopija sklenjene zavarovalne police iz naslova  AO+, obojestransko kopija prometnega ter vozniškega dovoljenja
 •  podatke o Vašem in povzročiteljevem vozilu (ime, priimek ter naslov povzročitelja, znamki obeh vozil, reg. št. obeh vozil, imeni zavarovalnic in pripadajoči št. zavarovalnih polic obeh vozil)
 • kopijo evropskega poročila in podatek o imenu prisotne policijske postaje
 • Vašo davčnoštevilko, emšo, TRR ter ime banke pri kateri imate odprt račun
 • kopije vseh poškodbenih listov iz bolnišnice
 • kopije vseh dodatnih izvidov, v kolikor jih imate
 • kopije napotnic, delovnih nalogov,...
 • kopije prejetih receptov
 • kopijo kartona opravljene fizikalne terapije ali potrdilo o opravljeni fizikalni terapiji
 • kopijo osebnega zdravstvenega kartona od dneva nezgode in vse do zaključka zdravljenja ali zdravničko potrdilo in račun, v kolikor bi bilo potrebno plačati za izdajo zdravniškega potrdila

ŠTUDENTJE

 • glede na to, da delate preko študentskega servisa bomo potrebovali potrdilo Vašega delodajalca o izpadu na dohodku (neto), kopijo dvignjene napotnice pred nezgodo in potrdila Vašega delodajalca o nakazilih na Vaš TRR, za tri mesece pred nezgodo!

ZAPOSLENI

 • kopije potrdil o upravičeni zadržanosti od dela ( boniških listov) in odločbe komisije ZZZS o podaljšanju bolniškega staleža, v kolikor bo bolniški stalež daljši od meseca dni
 • v primeru, da je do poškodbe prišlo v času dela, potrebujemo kopijo izpolnjenega ER-8 obrazca (prijava poškodbe pri delu, ter potrdila Všega delodajalca o neto izpadu osebnega dohodka!
 • kopije računov, ki so povezani z zdravljenjem (npr. računi za prejeta zdravila, poškodovanih osebnih stvari,..)

SEZNAM POTREBNE DOKUMENTACIJE PRI CO !

 • ER-8 obrazec (prijava poškodbe pri delu)
 • podatek o točnem naslovu podjetja sklenjeno zavarovanje iz naslova odgovornosti (ime zavarovalnice in št. zavarovalne police iz tega naslova)
 • Vašo davčno številko, emšo. TRR ter ime banke pri kateri imate odprt račun
 • kopije vseh poškodbenih listov iz bolnišnice
 • kopije vseh dodatnih virov, v kolikor jih imate
 • kopije napotnic, delovnih nalogov...
 • kopije prejetih receptov
 • kopijo kartona opravljene terapije ali potrdilo o opravljeni fizikani terapiji
 • kopijo osebnega zdravstvenega kartona od dneva nezgode in vse do zaključka zdravljenja oz. zdravniško potrdilo in račun, v kolikor bi bilo potrebno plačati za izdajo zdravniškega potrdila
 • kopije potrdil o upravičeni zadržanosti od dela ( bolniškihlistov) in odločbe komisije ZZZS o podaljšanju bolniškega staleža, v kolikor bo bolniški stalež daljši od meseca dni
 • kopije računov, ki so povezani z zdravljenjem (npr. računi za prejeta zdravila, poškodovanih osebnih stvari,.)
 • podatek ali ima stranka sklenjeno tudi v sklopu podjetja kolektivno nezgodno zavarovanje in morebiti kakšno življenjsko nezgodno-naložbeno zavarovanje (kopija sklenjene police).

Vseh nesreč ne moremo preprečiti, lahko pa omilimo njihove posledice!