Aktualno

Sprostitev fizičnega sklepanja zavarovanj
Z 868. Odlokom dne 24.4.2020 je Vlada Republike Slovenije iz ukrepa o prepovedi trženja storitev s fizičnim stikom izvzela zavarovalniške storitve. S tem je ponovno dovoljeno fizično sklepanje vseh zavarovanj (face-to-face distribucija) na območju RS.
Pomembno obvestilo - spremenjeno poslovanje Zavarovalne hiše Luič d.o.o.!
Skladno z ukrepi Vlade Republike Slovenije, ki do nadaljnjega zapira oziroma omejuje vse nenujne storitve, ter s priporočili stroke za ustavitev javnega življenja vas obveščamo, da zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa.
Srečno novo leto 2020 vam želi Zavarovalna hiša Luič
. . . 2020 . . .
Prometna nesreča z nezavarovanim prometnim sredstvom
Če prometno nesrečo povzroči voznik nezavarovanega motornega vozila v Sloveniji je za plačilo škode odgovorno Slovensko zavarovalno združenje s sredstvi Škodnega sklada.
Vigo zavarovanje
V Zavarovalnici Sava smo skupaj s start-up podjetjem Movalyse razvili prvi pravi telemetrični produkt v Sloveniji – Vigo zavarovanje. Namenjeno je zavarovanju motornih koles in trikoles (nad 50 ccm ali elektromotor nad 4kW). Je več kot samo zavarovanje - je sodobna motoristična platforma, ki ves čas skrbi tako za zavarovanca kot za njegov motor.
Arhiv novic »

Škodni sklad

Škodni sklad je odgovoren za plačilo škod, ki jih oškodovancem v Sloveniji povzročijo vozniki nezavarovanih in neznanih motornih vozil in priklopnikov nezavarovanih zrakoplovov in drugih letalnih naprav, vozniki nezavarovanih čolnov, plačilu zavarovalnin potnikom v javnem prometu zaradi posledic nesreče, če lastnik javnega prevoznega sredstva ni imel sklenjene ustrezne zavarovalne pogodbe in plačilu odškodnin v primeru uvedbe stečajnega postopka nad zavarovalnico, ki je dolžna plačati odškodnino skladno z Zakonom o obveznih zavarovanjih v prometu (le tisti del, ki ni bil izplačan iz stečajne mase zavarovalnice).

Vseh nesreč ne moremo preprečiti, lahko pa omilimo njihove posledice!