Zavarovanja

V ponudbi Zavarovalne hiše Luič so vse vrste premoženjskih in osebnih zavarovanj.

Med premoženjskimi zavarovanji so to zavarovanja premoženja in premoženjskih interesov, avtomobilska, kmetijska, transportna zavarovanja, zavarovanja terjatev in zavarovanja za prosti čas in potovanja. Zaokroženo ponudbo osebnih zavarovanj pa sestavljajo vse vrste življenjskih, rentnih in nezgodnih zavarovanj. Ponujena zavarovanja tržimo na podlagi pogodbe z zavarovalnicami.