Aktualno

Vigo zavarovanje
V Zavarovalnici Sava smo skupaj s start-up podjetjem Movalyse razvili prvi pravi telemetrični produkt v Sloveniji – Vigo zavarovanje. Namenjeno je zavarovanju motornih koles in trikoles (nad 50 ccm ali elektromotor nad 4kW). Je več kot samo zavarovanje - je sodobna motoristična platforma, ki ves čas skrbi tako za zavarovanca kot za njegov motor.
Podražitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja
Vse tri zavarovalnice, ki ponujajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, so napovedale podražitve. Vse podražitve veljajo od 1. marca dalje, a bo višja že položnica konec meseca, saj se premija plačuje za naprej.
Nova pravila prodaje zavarovanj
Agencija za zavarovalni nadzor in Slovensko zavarovalno združenje sta predstavila novosti Direktive o distribuciji zavarovalnih produktov (IDD), ki 1. oktobra stopajo v veljavo v vseh državah članicah Evropske unije. Spremembe na zavarovalniški trg prinašajo večjo transparentnost pri razvoju in prodaji zavarovanj ter pri informiranju strank.
Celovito nezgodno zavarovanje otrok in šolske mladine
Otroci so naše bogastvo. Ko skrbimo zanje opravljamo odgovorno delo, a hkrati najlepše opravilo. Misel na to, da je naš otrok srečen in varen nas toplo pomirja. »Da bi lahko šlo kaj narobe?« – »Niti pomisliti ne upamo«.
Neurje s točo je poškodovalo moje premoženje kaj naj storim
Neurja s točo so v preteklih dneh pustošila po Sloveniji, pri čemer so masovno poškodovala premoženje. Stiska je velika! Da bi vam bilo nekoliko lažje, z vami delimo nekaj hitrih priporočil, kaj lahko storite, da boste čimprej uredili prijavo škode in pričeli z odpravljanjem škode.
Arhiv novic »

Pravna pomoč

Zavarovanje pravne zaščite v zvezi z uporabo motornega vozila zavarovancu nudi strokovno pravno pomoč v primeru, ko se zavarovanec zaradi uporabe svojega motornega vozila znajde v različnih pravnih postopkih. Zavarovanje pravne zaščite je mogoče skleniti le ob sklenitvi zavarovanja avtomobilske odgovornosti.

To zavarovanje krije:

  • Stroške obrambe v kazenskih postopkih in postopkih o prekrških zaradi prometne nesreče, ki je nastala z uporabo zavarovanega vozila. Zavarovanje ne krije izrečenih kazni.
  • Stroške obrambe pred zahtevki drugih oseb za povračilo škode, ki izvirajo zaradi uporabe zavarovanega motornega vozila.
  • Stroške uveljavljanja odškodninskih zahtevkov na podlagi civilnega prava za škodo v zvezi s prometno nesrečo pri uporabi zavarovanega motornega vozila, ki je nastala zaradi telesne poškodbe, okvare ali izginitve zavarovančeve stvari.

Poleg zavarovalca so upravičeni do pravne zaščite tudi lastnik vozila, upravičeni voznik vozila in upravičeni potniki v zavarovanem vozilu.
Zavarovalnica jamči za posamezen zavarovalni primer do 4.000,00 eur.


Primer A:

Zavarovanec povzroči prometno nesrečo. Zaradi teže prekrška je v kazenskem postopku ali v postopku o prekršku.

Zavarovalnica ga v postopku zastopa, ali pa to namesto nje opravi odvetnik, za katerega se zavarovanec in zavarovalnica dogovorita. Zavarovalnica krije odvetniške stroške.


Primer B:

Zavarovanec povzroči prometno nesrečo. Oškodovanec od zavarovanca v pravdnem postopku uveljavlja povračilo škode.

Zavarovalnica zavarovanca v postopku zastopa, ali pa to nalogo opravi izbrani odvetnik. Zavarovalnica zavarovancu na osnovi sklenjenega zavarovanja pravne zaščite povrne odvetniške stroške.

 

Arag

Vseh nesreč ne moremo preprečiti, lahko pa omilimo njihove posledice!