Aktualno

Sprostitev fizičnega sklepanja zavarovanj
Z 868. Odlokom dne 24.4.2020 je Vlada Republike Slovenije iz ukrepa o prepovedi trženja storitev s fizičnim stikom izvzela zavarovalniške storitve. S tem je ponovno dovoljeno fizično sklepanje vseh zavarovanj (face-to-face distribucija) na območju RS.
Pomembno obvestilo - spremenjeno poslovanje Zavarovalne hiše Luič d.o.o.!
Skladno z ukrepi Vlade Republike Slovenije, ki do nadaljnjega zapira oziroma omejuje vse nenujne storitve, ter s priporočili stroke za ustavitev javnega življenja vas obveščamo, da zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa.
Srečno novo leto 2020 vam želi Zavarovalna hiša Luič
. . . 2020 . . .
Prometna nesreča z nezavarovanim prometnim sredstvom
Če prometno nesrečo povzroči voznik nezavarovanega motornega vozila v Sloveniji je za plačilo škode odgovorno Slovensko zavarovalno združenje s sredstvi Škodnega sklada.
Vigo zavarovanje
V Zavarovalnici Sava smo skupaj s start-up podjetjem Movalyse razvili prvi pravi telemetrični produkt v Sloveniji – Vigo zavarovanje. Namenjeno je zavarovanju motornih koles in trikoles (nad 50 ccm ali elektromotor nad 4kW). Je več kot samo zavarovanje - je sodobna motoristična platforma, ki ves čas skrbi tako za zavarovanca kot za njegov motor.
Arhiv novic »

Pravna pomoč

Zavarovanje pravne zaščite v zvezi z uporabo motornega vozila zavarovancu nudi strokovno pravno pomoč v primeru, ko se zavarovanec zaradi uporabe svojega motornega vozila znajde v različnih pravnih postopkih. Zavarovanje pravne zaščite je mogoče skleniti le ob sklenitvi zavarovanja avtomobilske odgovornosti.

To zavarovanje krije:

  • Stroške obrambe v kazenskih postopkih in postopkih o prekrških zaradi prometne nesreče, ki je nastala z uporabo zavarovanega vozila. Zavarovanje ne krije izrečenih kazni.
  • Stroške obrambe pred zahtevki drugih oseb za povračilo škode, ki izvirajo zaradi uporabe zavarovanega motornega vozila.
  • Stroške uveljavljanja odškodninskih zahtevkov na podlagi civilnega prava za škodo v zvezi s prometno nesrečo pri uporabi zavarovanega motornega vozila, ki je nastala zaradi telesne poškodbe, okvare ali izginitve zavarovančeve stvari.

Poleg zavarovalca so upravičeni do pravne zaščite tudi lastnik vozila, upravičeni voznik vozila in upravičeni potniki v zavarovanem vozilu.
Zavarovalnica jamči za posamezen zavarovalni primer do 4.000,00 eur.


Primer A:

Zavarovanec povzroči prometno nesrečo. Zaradi teže prekrška je v kazenskem postopku ali v postopku o prekršku.

Zavarovalnica ga v postopku zastopa, ali pa to namesto nje opravi odvetnik, za katerega se zavarovanec in zavarovalnica dogovorita. Zavarovalnica krije odvetniške stroške.


Primer B:

Zavarovanec povzroči prometno nesrečo. Oškodovanec od zavarovanca v pravdnem postopku uveljavlja povračilo škode.

Zavarovalnica zavarovanca v postopku zastopa, ali pa to nalogo opravi izbrani odvetnik. Zavarovalnica zavarovancu na osnovi sklenjenega zavarovanja pravne zaščite povrne odvetniške stroške.

 

Arag

Vseh nesreč ne moremo preprečiti, lahko pa omilimo njihove posledice!