Aktualno

Sprostitev fizičnega sklepanja zavarovanj
Z 868. Odlokom dne 24.4.2020 je Vlada Republike Slovenije iz ukrepa o prepovedi trženja storitev s fizičnim stikom izvzela zavarovalniške storitve. S tem je ponovno dovoljeno fizično sklepanje vseh zavarovanj (face-to-face distribucija) na območju RS.
Pomembno obvestilo - spremenjeno poslovanje Zavarovalne hiše Luič d.o.o.!
Skladno z ukrepi Vlade Republike Slovenije, ki do nadaljnjega zapira oziroma omejuje vse nenujne storitve, ter s priporočili stroke za ustavitev javnega življenja vas obveščamo, da zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa.
Srečno novo leto 2020 vam želi Zavarovalna hiša Luič
. . . 2020 . . .
Prometna nesreča z nezavarovanim prometnim sredstvom
Če prometno nesrečo povzroči voznik nezavarovanega motornega vozila v Sloveniji je za plačilo škode odgovorno Slovensko zavarovalno združenje s sredstvi Škodnega sklada.
Vigo zavarovanje
V Zavarovalnici Sava smo skupaj s start-up podjetjem Movalyse razvili prvi pravi telemetrični produkt v Sloveniji – Vigo zavarovanje. Namenjeno je zavarovanju motornih koles in trikoles (nad 50 ccm ali elektromotor nad 4kW). Je več kot samo zavarovanje - je sodobna motoristična platforma, ki ves čas skrbi tako za zavarovanca kot za njegov motor.
Arhiv novic »

Transportna zavarovanja

Izdelki za podjetje predstavljajo vrednost šele tedaj, ko so prodani ter jih kupec prevzame. Zavarovanje blaga zagotavlja kritje številnih nevarnosti, ki ogrožajo izdelke v skladiščih, med prevozom in med javnimi predstavitvami.

Kargo zavarovanje blaga na domačih in mednarodnih prevozih

Uvozniki - izvozniki, trgovska podjetja itd. se vedno bolj zavedajo, da je pri današnji gostoti prometa, pogostosti prometnih nesreč in pri vse občutljivejših vrstah blaga neracionalno prevažati blago brez ustreznega transportnega zavarovanja.

Kargo zavarovanje krije fizične poškodbe, uničenje ali krajo blaga med prevozom z enim ali več prevoznimi sredstvi na zavarovani relaciji. Blago na prevozu se šteje od trenutka, ko zaradi nakladanja na prevozno sredstvo preide prag skladišča pošiljatelja, do trenutka, ko preide prag prejemnikovega skladfišča v namembnem kraju.

Zavarovalnica nudi zavarovalno kritje proti osnovnim ali vsem nevarnostim, tako da se zavarovanec lahko glede na vrsto prevažanega blaga, relacijo ter vrsto prevoznega sredstva odloči za obseg zavarovalnega kritja. Po osnovnem zavarovalnem kritju je pošiljka zavarovana proti naslednjim nevarnostim:

  • prometne nesreče,
  • višje sile,
  • elementarne nesreče,
  • požara, eksplozije prevoznega sredstva,
  • vlomske tatvine
  • in roparskega napada.

Pri zavarovalnem kritju proti vsem nevarnostim krije zavarovalnica vse nevarnosti izgube, poškodbe ali uničenja zavarovanega blaga, razen škod, ki nastanejo zaradi kvara in naravnih lastnosti blaga, skritih napak blaga ali škod zaradi običajnega manjka blaga med prevozom.

Občutljivejše blago se dodatno zavaruje še proti t.i. specialnim nevarnostim.

Vseh nesreč ne moremo preprečiti, lahko pa omilimo njihove posledice!