Aktualno

Celovito nezgodno zavarovanje otrok in šolske mladine
Otroci so naše bogastvo. Ko skrbimo zanje opravljamo odgovorno delo, a hkrati najlepše opravilo. Misel na to, da je naš otrok srečen in varen nas toplo pomirja. »Da bi lahko šlo kaj narobe?« – »Niti pomisliti ne upamo«.
Neurje s točo je poškodovalo moje premoženje kaj naj storim
Neurja s točo so v preteklih dneh pustošila po Sloveniji, pri čemer so masovno poškodovala premoženje. Stiska je velika! Da bi vam bilo nekoliko lažje, z vami delimo nekaj hitrih priporočil, kaj lahko storite, da boste čimprej uredili prijavo škode in pričeli z odpravljanjem škode.
Pozor, 1. aprila začne veljati obdavčitev odjavljenih vozil
Novo dajatev boste morali plačevati vsako leto za vsako odjavljeno oziroma neregistrirano vozilo. Dajatev bodo morali plačevati vsi, ki v enem letu po odjavi vozila iz prometa tega ne bodo znova registrirali ali dali v razgradnjo pooblaščenim izvajalcem.
Dodatno zdravstveno zavarovanje
Zdravje je naše največje bogastvo. Z drugačnim, spremenjenim, tempom življenja je bilo do sedaj naše zdravje postavljeno v ozadje. Stopimo skupaj iz okvirjev in poskrbimo, da bomo lahko kvalitetno uživali sadove svojega dela. Čas je, da postavimo ZDRAVJE na prvo mesto.
Zavarovalnica Sava
Zavarovalnica Sava je nastala z združitvijo Zavarovalnice Maribor, Zavarovalnice Tilia in hrvaških družb Velebit osiguranje ter Velebit životno osiguranje. Nastala je druga največja zavarovalnica v regiji, ki bo spreminjala zavarovalništvo in ga prilagajala času ter potrebam posameznika in družbe.
Arhiv novic »

Transportna zavarovanja

Izdelki za podjetje predstavljajo vrednost šele tedaj, ko so prodani ter jih kupec prevzame. Zavarovanje blaga zagotavlja kritje številnih nevarnosti, ki ogrožajo izdelke v skladiščih, med prevozom in med javnimi predstavitvami.

Kargo zavarovanje blaga na domačih in mednarodnih prevozih

Uvozniki - izvozniki, trgovska podjetja itd. se vedno bolj zavedajo, da je pri današnji gostoti prometa, pogostosti prometnih nesreč in pri vse občutljivejših vrstah blaga neracionalno prevažati blago brez ustreznega transportnega zavarovanja.

Kargo zavarovanje krije fizične poškodbe, uničenje ali krajo blaga med prevozom z enim ali več prevoznimi sredstvi na zavarovani relaciji. Blago na prevozu se šteje od trenutka, ko zaradi nakladanja na prevozno sredstvo preide prag skladišča pošiljatelja, do trenutka, ko preide prag prejemnikovega skladfišča v namembnem kraju.

Zavarovalnica nudi zavarovalno kritje proti osnovnim ali vsem nevarnostim, tako da se zavarovanec lahko glede na vrsto prevažanega blaga, relacijo ter vrsto prevoznega sredstva odloči za obseg zavarovalnega kritja. Po osnovnem zavarovalnem kritju je pošiljka zavarovana proti naslednjim nevarnostim:

  • prometne nesreče,
  • višje sile,
  • elementarne nesreče,
  • požara, eksplozije prevoznega sredstva,
  • vlomske tatvine
  • in roparskega napada.

Pri zavarovalnem kritju proti vsem nevarnostim krije zavarovalnica vse nevarnosti izgube, poškodbe ali uničenja zavarovanega blaga, razen škod, ki nastanejo zaradi kvara in naravnih lastnosti blaga, skritih napak blaga ali škod zaradi običajnega manjka blaga med prevozom.

Občutljivejše blago se dodatno zavaruje še proti t.i. specialnim nevarnostim.

Vseh nesreč ne moremo preprečiti, lahko pa omilimo njihove posledice!