Aktualno

Vigo zavarovanje
V Zavarovalnici Sava smo skupaj s start-up podjetjem Movalyse razvili prvi pravi telemetrični produkt v Sloveniji – Vigo zavarovanje. Namenjeno je zavarovanju motornih koles in trikoles (nad 50 ccm ali elektromotor nad 4kW). Je več kot samo zavarovanje - je sodobna motoristična platforma, ki ves čas skrbi tako za zavarovanca kot za njegov motor.
Podražitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja
Vse tri zavarovalnice, ki ponujajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, so napovedale podražitve. Vse podražitve veljajo od 1. marca dalje, a bo višja že položnica konec meseca, saj se premija plačuje za naprej.
Nova pravila prodaje zavarovanj
Agencija za zavarovalni nadzor in Slovensko zavarovalno združenje sta predstavila novosti Direktive o distribuciji zavarovalnih produktov (IDD), ki 1. oktobra stopajo v veljavo v vseh državah članicah Evropske unije. Spremembe na zavarovalniški trg prinašajo večjo transparentnost pri razvoju in prodaji zavarovanj ter pri informiranju strank.
Celovito nezgodno zavarovanje otrok in šolske mladine
Otroci so naše bogastvo. Ko skrbimo zanje opravljamo odgovorno delo, a hkrati najlepše opravilo. Misel na to, da je naš otrok srečen in varen nas toplo pomirja. »Da bi lahko šlo kaj narobe?« – »Niti pomisliti ne upamo«.
Neurje s točo je poškodovalo moje premoženje kaj naj storim
Neurja s točo so v preteklih dneh pustošila po Sloveniji, pri čemer so masovno poškodovala premoženje. Stiska je velika! Da bi vam bilo nekoliko lažje, z vami delimo nekaj hitrih priporočil, kaj lahko storite, da boste čimprej uredili prijavo škode in pričeli z odpravljanjem škode.
Arhiv novic »

Transportna zavarovanja

Izdelki za podjetje predstavljajo vrednost šele tedaj, ko so prodani ter jih kupec prevzame. Zavarovanje blaga zagotavlja kritje številnih nevarnosti, ki ogrožajo izdelke v skladiščih, med prevozom in med javnimi predstavitvami.

Kargo zavarovanje blaga na domačih in mednarodnih prevozih

Uvozniki - izvozniki, trgovska podjetja itd. se vedno bolj zavedajo, da je pri današnji gostoti prometa, pogostosti prometnih nesreč in pri vse občutljivejših vrstah blaga neracionalno prevažati blago brez ustreznega transportnega zavarovanja.

Kargo zavarovanje krije fizične poškodbe, uničenje ali krajo blaga med prevozom z enim ali več prevoznimi sredstvi na zavarovani relaciji. Blago na prevozu se šteje od trenutka, ko zaradi nakladanja na prevozno sredstvo preide prag skladišča pošiljatelja, do trenutka, ko preide prag prejemnikovega skladfišča v namembnem kraju.

Zavarovalnica nudi zavarovalno kritje proti osnovnim ali vsem nevarnostim, tako da se zavarovanec lahko glede na vrsto prevažanega blaga, relacijo ter vrsto prevoznega sredstva odloči za obseg zavarovalnega kritja. Po osnovnem zavarovalnem kritju je pošiljka zavarovana proti naslednjim nevarnostim:

  • prometne nesreče,
  • višje sile,
  • elementarne nesreče,
  • požara, eksplozije prevoznega sredstva,
  • vlomske tatvine
  • in roparskega napada.

Pri zavarovalnem kritju proti vsem nevarnostim krije zavarovalnica vse nevarnosti izgube, poškodbe ali uničenja zavarovanega blaga, razen škod, ki nastanejo zaradi kvara in naravnih lastnosti blaga, skritih napak blaga ali škod zaradi običajnega manjka blaga med prevozom.

Občutljivejše blago se dodatno zavaruje še proti t.i. specialnim nevarnostim.

Vseh nesreč ne moremo preprečiti, lahko pa omilimo njihove posledice!