Aktualno

Sprostitev fizičnega sklepanja zavarovanj
Z 868. Odlokom dne 24.4.2020 je Vlada Republike Slovenije iz ukrepa o prepovedi trženja storitev s fizičnim stikom izvzela zavarovalniške storitve. S tem je ponovno dovoljeno fizično sklepanje vseh zavarovanj (face-to-face distribucija) na območju RS.
Pomembno obvestilo - spremenjeno poslovanje Zavarovalne hiše Luič d.o.o.!
Skladno z ukrepi Vlade Republike Slovenije, ki do nadaljnjega zapira oziroma omejuje vse nenujne storitve, ter s priporočili stroke za ustavitev javnega življenja vas obveščamo, da zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa.
Srečno novo leto 2020 vam želi Zavarovalna hiša Luič
. . . 2020 . . .
Prometna nesreča z nezavarovanim prometnim sredstvom
Če prometno nesrečo povzroči voznik nezavarovanega motornega vozila v Sloveniji je za plačilo škode odgovorno Slovensko zavarovalno združenje s sredstvi Škodnega sklada.
Vigo zavarovanje
V Zavarovalnici Sava smo skupaj s start-up podjetjem Movalyse razvili prvi pravi telemetrični produkt v Sloveniji – Vigo zavarovanje. Namenjeno je zavarovanju motornih koles in trikoles (nad 50 ccm ali elektromotor nad 4kW). Je več kot samo zavarovanje - je sodobna motoristična platforma, ki ves čas skrbi tako za zavarovanca kot za njegov motor.
Arhiv novic »

Zavarovanje odvetniške odgovornosti

Zakon o odvetništvu zavezuje Odvetniško zbornico Slovenije, da mora odvetnike zavarovati pred odgovornostjo za škodo, ki bi utegnila v zvezi z opravljanjem njihovega poklica nastati strankam.

Odvetniki pa se lahko še posebej odgovornostno zavaujejo nad predpisano minimalno zavarovalno vsoto, po kateri so zavarovani preko Odvetniške zbornice Slovenije.

Zavarovanje odvetniške odgovornosti

S tem zavarovanjem je krita odgovornost za škodo zaradi grobih napak pri opravljanju registrirane odvetniške dejavnosti zavarovanca ter pri njem stalno zaposlenih oseb.

Pri tem zavarovanju jamči zavarovalnica za čisto premoženjsko škodo, za katero je odvetnik odgovoren. Za čisto premoženjsko škodo, ki nastane zaradi dejanja, opustitve ali napake, štejemo škodo, ki ni nastala niti na osebah niti na stvareh.

Vseh nesreč ne moremo preprečiti, lahko pa omilimo njihove posledice!