Aktualno

Sprostitev fizičnega sklepanja zavarovanj
Z 868. Odlokom dne 24.4.2020 je Vlada Republike Slovenije iz ukrepa o prepovedi trženja storitev s fizičnim stikom izvzela zavarovalniške storitve. S tem je ponovno dovoljeno fizično sklepanje vseh zavarovanj (face-to-face distribucija) na območju RS.
Pomembno obvestilo - spremenjeno poslovanje Zavarovalne hiše Luič d.o.o.!
Skladno z ukrepi Vlade Republike Slovenije, ki do nadaljnjega zapira oziroma omejuje vse nenujne storitve, ter s priporočili stroke za ustavitev javnega življenja vas obveščamo, da zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa.
Srečno novo leto 2020 vam želi Zavarovalna hiša Luič
. . . 2020 . . .
Prometna nesreča z nezavarovanim prometnim sredstvom
Če prometno nesrečo povzroči voznik nezavarovanega motornega vozila v Sloveniji je za plačilo škode odgovorno Slovensko zavarovalno združenje s sredstvi Škodnega sklada.
Vigo zavarovanje
V Zavarovalnici Sava smo skupaj s start-up podjetjem Movalyse razvili prvi pravi telemetrični produkt v Sloveniji – Vigo zavarovanje. Namenjeno je zavarovanju motornih koles in trikoles (nad 50 ccm ali elektromotor nad 4kW). Je več kot samo zavarovanje - je sodobna motoristična platforma, ki ves čas skrbi tako za zavarovanca kot za njegov motor.
Arhiv novic »

Zavarovanje projektantske odgovornosti

Zavarovanje projektantske odgovornosti je za projektantsko podjetje po zakonu obvezno, saj se morajo projektanti, nadzorniki in revidenti pred pričetkom opravljanja svoje dejavnosti in tekom svojega poslovanja zavarovati pred odgovornostjo za škodo, ki bi utegnila nastati investitorju in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njihove dejavnosti.

Zavarovanje projektantske odgovornosti

Predmet zavarovanja projektantske odgovornosti so odškodninski zahtevki postavljeni zavarovancu za škodo, nastalo na objektu (odgovornost proti investitorju) zaradi napake, ki jo je zagrešil projektant v:

  • tehnično računskih osnovah,
  • izračunih,
  • kalkulacijah,
  • konstrukciji
  • in tehnični izdelavi projektne dokumentacije,

če ima napaka za posledico poškodovanje ali uničenje projektiranega objekta ali opreme. Krije torej vsa opravila, ki jih običajno s pogodbami o projektiranju prevzame projektantsko podjetje.

Zavarovanje se lahko s posebnim dogovorom razširi še na kritje za napake oz. stroške, ki imajo za posledico statično, dinamično ali geometrično ugotovljeno potrebo po izdelavi, dobavi ali vgradnji novega elementa ali dela, čeprav ni prišlo do poškodovanja ali uničenja objekta. Ta razširitev obsega le stroške, ki so neposredno povezani z nadomestilom in ponovno izdelavo elementa ali dela, ne pa morebitnih posrednih stroškov, ki bi nastali na delih objekta zaradi omenjene zamenjave.

Projektanti pa morajo po Zakonu o graditvi objektov, svojo odgovornost zavarovati tudi proti tretjim osebam, kar jim omogoča zavarovanje splošne odgovornosti.

Vseh nesreč ne moremo preprečiti, lahko pa omilimo njihove posledice!