Aktualno

Vigo zavarovanje
V Zavarovalnici Sava smo skupaj s start-up podjetjem Movalyse razvili prvi pravi telemetrični produkt v Sloveniji – Vigo zavarovanje. Namenjeno je zavarovanju motornih koles in trikoles (nad 50 ccm ali elektromotor nad 4kW). Je več kot samo zavarovanje - je sodobna motoristična platforma, ki ves čas skrbi tako za zavarovanca kot za njegov motor.
Podražitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja
Vse tri zavarovalnice, ki ponujajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, so napovedale podražitve. Vse podražitve veljajo od 1. marca dalje, a bo višja že položnica konec meseca, saj se premija plačuje za naprej.
Nova pravila prodaje zavarovanj
Agencija za zavarovalni nadzor in Slovensko zavarovalno združenje sta predstavila novosti Direktive o distribuciji zavarovalnih produktov (IDD), ki 1. oktobra stopajo v veljavo v vseh državah članicah Evropske unije. Spremembe na zavarovalniški trg prinašajo večjo transparentnost pri razvoju in prodaji zavarovanj ter pri informiranju strank.
Celovito nezgodno zavarovanje otrok in šolske mladine
Otroci so naše bogastvo. Ko skrbimo zanje opravljamo odgovorno delo, a hkrati najlepše opravilo. Misel na to, da je naš otrok srečen in varen nas toplo pomirja. »Da bi lahko šlo kaj narobe?« – »Niti pomisliti ne upamo«.
Neurje s točo je poškodovalo moje premoženje kaj naj storim
Neurja s točo so v preteklih dneh pustošila po Sloveniji, pri čemer so masovno poškodovala premoženje. Stiska je velika! Da bi vam bilo nekoliko lažje, z vami delimo nekaj hitrih priporočil, kaj lahko storite, da boste čimprej uredili prijavo škode in pričeli z odpravljanjem škode.
Arhiv novic »

Zavarovanje pravne zaščite Arag

Za dosego Vaše pravice poženite vse kolesje!

V Düsseldorfu ustanovljena zavarovalnica ima svoj sedež tudi v Sloveniji in je znana kot ena izmed najuspešnejših specializiranih zavarovalnic na področju pravne zaščite. ARAG-ovi produkti, zavarovanje pravne zaščite na različnih področjih, so dobrodošla novost na slovenskem trgu. Po njih bodo zaradi uporabnosti na področju pravne in socialne varnosti ter zaradi dobrega slovesa in mednarodne uspešnosti zavarovalnice ARAG brez dvoma posegli mnogi (tako fizične kot pravne osebe).

Naj pojasnimo na primeru: Povzročitelj prometne nesreče oporeka krivdo, njegova zavarovalnica pa vam zato noče izplačati škode. Vaš odvetnik vas zastopa pri dokazovanju odgovornosti in izplačilu odškodnine.

ARAG krije naslednje stroške pravdanja: odvetniški in notarski stroški, stroški izvedencev, stroški prič, stroški tolmačev, dodatni materialni stroški, sodni stroški oz. sodne takse oz. sodna povprečnina, zagotovitev pologa varščine do 100.000 EUR, potni stroški za sojenje v tujini ter stroški izvensodnih poravnav, mediacij.

Sklenitev zavarovanja pravne zaščite je možna pri vseh zastopnikih ali pooblaščenih agencijah Zavarovalnice Tilia, d. d. ob sklenitvi avtomobilskega obveznega ali kasko zavarovanja kot dodatni riziko, ob sklenitvi individualnega premoženjskega zavarovanja kot dodatni riziko ali samostojno, kar je primerno predvsem za individualne stranke, podjetja, zasebne zdravstvene organizacije, šole, vrtce, občine, kmetije, ...

Zanimivosti:

  • Sklenitev zavarovanje pravne zaščite pod posebnimi pogoji precej pogosto ponudijo podjetja svojim zaposlenim. Takšen primer je podjetje Microsoft v ZDA, ki je pri ARAG-u zavaroval več kot 80 % svojih delavcev. Leta 2002 si je ARAG pridobil priznanje Micosofta kot najboljši zunanji partner.
  • Pravna zaščita vključuje tudi polog kavcije oziroma varščine v primeru prometne nesreče, kar je predvsem zanimivo za avtoprevoznike in tiste, ki veliko potujejo v tujino z avtomobilom. V tem primeru ARAG poišče kakovostnega odvetnika in krije stroške le-tega, poleg tega pa zanje položi tudi varščino in krije stroške sodnega procesa v tujini ter potne stroške udeležbe na razpravi.
  • V Nemčiji ima samostojno sklenjeno pravno zaščito vsak tretji voznik osebnega vozila.

Za več informacij obiščite spletno stran www.arag.si.

Produkti:

  • Pravna zaščita na zasebnem področju

Zavarovanje lahko sklenejo fizične osebe in velja na zasebnem in poklicnem področju, z možnostjo vključitve PZ na področju prometa.

  • Pravna zaščita vozil
  • Pravna zaščita na področju prometa

Zavarovanje je namenjeno fizičnim osebam. Gospodarske družbe tega zavarovanja tega zavarovanja ne morejo skleniti (glej PZ vozila in PZ na gospodarskem področju).

  • Pravna zaščita na gospodarskem področju
  • Pravna zaščita za zdravnike
  • Pravna zaščita na področju kmetijstva

PZ na področju kmetijstva je namenjena kmetovalcem, kateri svoje pridelke tudi prodajajo. Osnova za izračun premije je velikost kmetijskih površin, s tem, da se površine gozdov in parkov upoštevajo polovično

  • Pravna zaščita vodstvenih delavcev

Arag

Vseh nesreč ne moremo preprečiti, lahko pa omilimo njihove posledice!