Aktualno

Sprostitev fizičnega sklepanja zavarovanj
Z 868. Odlokom dne 24.4.2020 je Vlada Republike Slovenije iz ukrepa o prepovedi trženja storitev s fizičnim stikom izvzela zavarovalniške storitve. S tem je ponovno dovoljeno fizično sklepanje vseh zavarovanj (face-to-face distribucija) na območju RS.
Pomembno obvestilo - spremenjeno poslovanje Zavarovalne hiše Luič d.o.o.!
Skladno z ukrepi Vlade Republike Slovenije, ki do nadaljnjega zapira oziroma omejuje vse nenujne storitve, ter s priporočili stroke za ustavitev javnega življenja vas obveščamo, da zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa.
Srečno novo leto 2020 vam želi Zavarovalna hiša Luič
. . . 2020 . . .
Prometna nesreča z nezavarovanim prometnim sredstvom
Če prometno nesrečo povzroči voznik nezavarovanega motornega vozila v Sloveniji je za plačilo škode odgovorno Slovensko zavarovalno združenje s sredstvi Škodnega sklada.
Vigo zavarovanje
V Zavarovalnici Sava smo skupaj s start-up podjetjem Movalyse razvili prvi pravi telemetrični produkt v Sloveniji – Vigo zavarovanje. Namenjeno je zavarovanju motornih koles in trikoles (nad 50 ccm ali elektromotor nad 4kW). Je več kot samo zavarovanje - je sodobna motoristična platforma, ki ves čas skrbi tako za zavarovanca kot za njegov motor.
Arhiv novic »

Zdravstvena zavarovanja

Sistem zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji je urejen tako, da vam del stroškov zdravstvenih storitev pokrije obvezno zdravstveno zavarovanje, razliko do celotne vrednosti zdravstvenih storitev pa plačamo sami. Stroški za doplačila, ki bi jih morali plačati sami, so lahko zelo visoki, vendar se jim lahko izognemo s sklenitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Dopolnilna zdravstvena zavarovanja so najpogostejša oblika prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. Pri Vzajemni zdravstveni zavarovalnici je tako zavarovanih več kot devetsto tisoč zavarovancev. V okviru dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj Vzajemna zdravstvena zavarovalnica nudi zavarovanje Vzajemna Zdravje.

Osnovne informacije

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju zavezuje vse osebe s stalnim prebivališčem na območju države ali osebe, ki na njenem ozemlju opravljajo kakršnokoli pridobitno dejavnost, da se pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) obvezno zavarujejo za tveganja, ki jih prinašajo bolezni in poškodbe. To zavarovanje pa ne zagotavlja kritja vseh finančnih stroškov, ki nastajajo ob zdravljenju. Celotno kritje stroškov je zagotovljeno le otrokom, šolarjem in le pri nekaterih boleznih ter stanjih. Pri ostalih storitvah zagotavlja obvezno zavarovanje le določen odstotni delež cene zdravstvene storitve.

Kdo potrebuje dopolnilo zdravstveno zavarovanje?

Zavarovanje potrebujemo vsi, razen otrok, šolske mladine, študentov in dijakov mlajših od 26 let ter osebe, ki so po zakonu oproščeni doplačil. Več informacij o tem lahko dobite na brezplačni telefonski številki 080 20 60 inv poslovalnicah Vzajemne. Zakaj je dobro imeti Vzajemna Zdravje? Stroški za doplačila zdravstvenih storitev, ki bi jih morali plačati sami, so lahko zelo visoki.

Prednosti dopolnilnega zavarovanja VzajemnaZdravje:

 • premije lahko plačujete mesečno, četrtletno, polletno ali letno,
 • mladi lahko ob morebitni ponovni pridobitvi statusa dijaka ali študenta uveljavljate pravico mirovanja zavarovanja, v tem obdobju pa vam ni potrebno plačevati premije.
 • k dopolnilnemu zdravstvenemu zavarovanju lahko sklenete različna dodatna zavarovanja po ugodni ceni.

Kaj nudi dopolnilno zdravstveno zavarovanje?

S sklenitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja se zavarujemo za stroške doplačil:

 • zdravstvenih storitev na področju vseh zdravstvenih dejavnosti, vključno s storitvami nastanitve in prehrane v bolnišnici ali zdravilišču,
 • vseh zdravil s pozitivne in vmesne liste (do priznane vrednosti za to zdravilo), predpisanih na recept,
 • nenujnih reševalnih prevozov,
 • zdravstvenih pripomočkov,
 • ortopedskih, ortotičnih, slušnih, očesnih, ortodontskih in drugih tehničnih pripomočkov ter zobnoprotetičnih nadomestkov.

Omenimo le nekatere odstotne deleže, ki jih krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje:

 • pri zobni protetiki je delež doplačil 90 odstotkov,
 • pri očesnih pripomočkih (očala) prav tako 90 odstotkov,
 • pri nenujnih reševalnih prevozih 90 odstotkov,
 • pri zdravilih z vmesne liste 90 odstotkov.

več >>>>

Vseh nesreč ne moremo preprečiti, lahko pa omilimo njihove posledice!