Aktualno

Vigo zavarovanje
V Zavarovalnici Sava smo skupaj s start-up podjetjem Movalyse razvili prvi pravi telemetrični produkt v Sloveniji – Vigo zavarovanje. Namenjeno je zavarovanju motornih koles in trikoles (nad 50 ccm ali elektromotor nad 4kW). Je več kot samo zavarovanje - je sodobna motoristična platforma, ki ves čas skrbi tako za zavarovanca kot za njegov motor.
Podražitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja
Vse tri zavarovalnice, ki ponujajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, so napovedale podražitve. Vse podražitve veljajo od 1. marca dalje, a bo višja že položnica konec meseca, saj se premija plačuje za naprej.
Nova pravila prodaje zavarovanj
Agencija za zavarovalni nadzor in Slovensko zavarovalno združenje sta predstavila novosti Direktive o distribuciji zavarovalnih produktov (IDD), ki 1. oktobra stopajo v veljavo v vseh državah članicah Evropske unije. Spremembe na zavarovalniški trg prinašajo večjo transparentnost pri razvoju in prodaji zavarovanj ter pri informiranju strank.
Celovito nezgodno zavarovanje otrok in šolske mladine
Otroci so naše bogastvo. Ko skrbimo zanje opravljamo odgovorno delo, a hkrati najlepše opravilo. Misel na to, da je naš otrok srečen in varen nas toplo pomirja. »Da bi lahko šlo kaj narobe?« – »Niti pomisliti ne upamo«.
Neurje s točo je poškodovalo moje premoženje kaj naj storim
Neurja s točo so v preteklih dneh pustošila po Sloveniji, pri čemer so masovno poškodovala premoženje. Stiska je velika! Da bi vam bilo nekoliko lažje, z vami delimo nekaj hitrih priporočil, kaj lahko storite, da boste čimprej uredili prijavo škode in pričeli z odpravljanjem škode.
Arhiv novic »

Zdravstvena zavarovanja

Sistem zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji je urejen tako, da vam del stroškov zdravstvenih storitev pokrije obvezno zdravstveno zavarovanje, razliko do celotne vrednosti zdravstvenih storitev pa plačamo sami. Stroški za doplačila, ki bi jih morali plačati sami, so lahko zelo visoki, vendar se jim lahko izognemo s sklenitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Dopolnilna zdravstvena zavarovanja so najpogostejša oblika prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. Pri Vzajemni zdravstveni zavarovalnici je tako zavarovanih več kot devetsto tisoč zavarovancev. V okviru dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj Vzajemna zdravstvena zavarovalnica nudi zavarovanje Vzajemna Zdravje.

Osnovne informacije

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju zavezuje vse osebe s stalnim prebivališčem na območju države ali osebe, ki na njenem ozemlju opravljajo kakršnokoli pridobitno dejavnost, da se pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) obvezno zavarujejo za tveganja, ki jih prinašajo bolezni in poškodbe. To zavarovanje pa ne zagotavlja kritja vseh finančnih stroškov, ki nastajajo ob zdravljenju. Celotno kritje stroškov je zagotovljeno le otrokom, šolarjem in le pri nekaterih boleznih ter stanjih. Pri ostalih storitvah zagotavlja obvezno zavarovanje le določen odstotni delež cene zdravstvene storitve.

Kdo potrebuje dopolnilo zdravstveno zavarovanje?

Zavarovanje potrebujemo vsi, razen otrok, šolske mladine, študentov in dijakov mlajših od 26 let ter osebe, ki so po zakonu oproščeni doplačil. Več informacij o tem lahko dobite na brezplačni telefonski številki 080 20 60 inv poslovalnicah Vzajemne. Zakaj je dobro imeti Vzajemna Zdravje? Stroški za doplačila zdravstvenih storitev, ki bi jih morali plačati sami, so lahko zelo visoki.

Prednosti dopolnilnega zavarovanja VzajemnaZdravje:

 • premije lahko plačujete mesečno, četrtletno, polletno ali letno,
 • mladi lahko ob morebitni ponovni pridobitvi statusa dijaka ali študenta uveljavljate pravico mirovanja zavarovanja, v tem obdobju pa vam ni potrebno plačevati premije.
 • k dopolnilnemu zdravstvenemu zavarovanju lahko sklenete različna dodatna zavarovanja po ugodni ceni.

Kaj nudi dopolnilno zdravstveno zavarovanje?

S sklenitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja se zavarujemo za stroške doplačil:

 • zdravstvenih storitev na področju vseh zdravstvenih dejavnosti, vključno s storitvami nastanitve in prehrane v bolnišnici ali zdravilišču,
 • vseh zdravil s pozitivne in vmesne liste (do priznane vrednosti za to zdravilo), predpisanih na recept,
 • nenujnih reševalnih prevozov,
 • zdravstvenih pripomočkov,
 • ortopedskih, ortotičnih, slušnih, očesnih, ortodontskih in drugih tehničnih pripomočkov ter zobnoprotetičnih nadomestkov.

Omenimo le nekatere odstotne deleže, ki jih krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje:

 • pri zobni protetiki je delež doplačil 90 odstotkov,
 • pri očesnih pripomočkih (očala) prav tako 90 odstotkov,
 • pri nenujnih reševalnih prevozih 90 odstotkov,
 • pri zdravilih z vmesne liste 90 odstotkov.

več >>>>

Vseh nesreč ne moremo preprečiti, lahko pa omilimo njihove posledice!