Kasko zavarovanje

vaš zavarovalni agent
Goran luič

Za več informacij me kontaktirajte:

T: 031355334
E: info@zav-luic.si

Če iščete možnost razširjenega kritja, lahko svoje zavarovanje odgovornosti nadgradite ali dopolnite z enim od štirih razširjenih kritij.

Zavarovanje avtomobilskega kaska (AK)

Zavarovanje avtomobilskega kaska je priporočljivo zavarovanje, ki krije škodo, nastalo zaradi uničenja ali poškodovanja  avtomobila, ko ste za to odgovorni sami (npr. povzročena prometna nesreča) in ko na to nimate vpliva (npr. toča, vihar, požar …).

To zavarovanje lahko sklenete z odbitno franšizo  ali brez nje.

Predlagamo, da to zavarovanje sklenete, če je vaš avtomobil nov, kupljen na leasing ali kredit oziroma če vaš avtomobil sodi med starejša vozila večje vrednosti.

Kasko totalka (KT)

Kasko Totalka je namenjen lastnikom starejših avtomobilov, ki menite, da je vaš avto prestar za kasko zavarovanje, a si življenja brez njega ne znate predstavljati. Sklenete ga lahko za vozila, stara od 5 do 15 let.

Krije zgolj totalko, kar pomeni popolno uničenje ali poškodovanje v tolikšni meri, da stroški popravila presegajo 60 % prodajne vrednosti vozila po sistemu Eurotax. Krije tudi uničenje dodatne opreme in stroške najema nadomestnega vozila.

Fleksi kasko (FK)

Fleksi kasko je kasko zavarovanje, ki ga lahko sestavite po delih oziroma kjer lahko izberete posamezna kritja iz Zavarovanja avtomobilskega kaska. Med posamezna kritja sodijo: 

  • prometna nesreča, trčenje, udarec, zdrs, prevrnitev, strmoglavljenje vozila (dogodki v prometu), 
  • toča,
  • poškodovanje vozila zaradi požara, viharja, snežnega in zemeljskega plazu, padca ali udarca nekega predmeta (z določenega objekta ali padec objekta samega), direktnega udara strele, potresa, poplave, hudourniških ali visokih vod, eksplozije, nenadnega zunanjega toplotnega ali kemičnega delovanja na vozilo, padca zrakoplova, manifestacij in demonstracij, domačih živali, divjadi in glodavcev ter poškodb, do katerih pride zaradi pomoči poškodovanim osebam oziroma preprečevanja večje škode na stvareh.

Delni kasko (kasko kombinacije)

Delni kasko je namenjen vsem, ki: 

  • ne želite skleniti avtomobilskega kaska, a menite, da kljub temu potrebujete zavarovanje za določena tveganja in nevarnosti, 
  • želite pokriti manjše škode na avtomobilu in ne želite, da te vplivajo na vaš pridobljeni bonus. 

To zavarovanje lahko krije le eno ali več nevarnosti, zaradi katerih lahko nastane škoda na avtomobilu, in je namenjeno vsem, ki želite imeti določeno finančno varnost za morebitna tveganja, ki se vam lahko pripetijo. Zavarovanje lahko sklenete z odbitno franšizo ali brez nje.