Nezgodno zavarovanje otrok in mladine

vaš zavarovalni agent
Goran luič

Za več informacij me kontaktirajte:

T: 031355334
E: info@zav-luic.si

Najlepše je opazovati svojega otroka, kako raste, se razvija in se spreminja v odgovorno osebo. Vloga vsakega starša ali skrbnika je, da ga na izbrani poti spodbuja in mu zagotovi varno ter brezskrbno doseganje zastavljenih ciljev.

Zavarovanje je namenjeno predšolskim otrokom, šolarjem, dijakom in študentom (tudi izrednim študentom) do dopolnjenega 26. leta starosti.

Zavarovanci morajo imeti ob sklenitvi ustrezen status (dijak, študent, izredni študent …) in ne smejo biti v delovnem razmerju, oziroma opravljati pridobitnih dejavnosti. Zavarovanje za primer smrti je mogoče le za osebe, ki so stare vsaj 14 let.