Kmetijsko premoženjsko zavarovanje

vaš zavarovalni agent
Goran luič

Za več informacij me kontaktirajte:

T: 031355334
E: info@zav-luic.si

Zavarovanje živali

Domače in rejne živali so pomemben del kmetijskega gospodarstva, zelo pa so občutljive na vplive iz okolice. V sklopu kmetijskih zavarovanj zato poskrbimo tudi zanje.

Osnovno zavarovanje krije naslednje škode:

 • pogin živali zaradi bolezni ali nezgode,
 • zakol z veterinarsko napotnico,
 • ekonomski zakol.

Živali lahko tudi dodatno zavarujete za stroške zdravljenja ter druge nevarnosti. Zavarovanje ne krije škode zaradi kužnih bolezni.

Prednosti zavarovanja:

 • varnost pri opravljanju kmetijske dejavnosti,
 • možnost sklenitve zavarovanja z eno polico za večjo preglednost,
 • možnost oblikovanja paketnih zavarovanj s popusti,
 • strokovno svetovanje pri izbiri ustreznih zavarovanj.

Višina premije je odvisna od vrste in starosti živali, njene tržne vrednosti, zavarovalne vrednosti, gospodarskega namena (pleme, pitanje ipd.) in dodatnih kritij.

Višina premije je odvisna od vrste in starosti živali, njene tržne vrednosti, zavarovalne vrednosti, gospodarskega namena (pleme, pitanje ipd.) in dodatnih kritij.

Zavarovanje pridelkov in zalog

Višina premije je odvisna od vrste in starosti živali, njene tržne vrednosti, zavarovalne vrednosti, gospodarskega namena (pleme, pitanje ipd.) in dodatnih kritij.

Zavarovanje opreme in premičnin

Poleg gospodarskih poslopij zavarujemo tudi kmetijsko opremo in ostale premičnine, ki so nepogrešljive pri opravljanju kmetijske dejavnosti.

Zavarovanje zajema:

 • gospodarsko opremo in premičnine, ki jih uporabljajo zavarovanec in družinski člani, s katerimi živi v skupnem gospodinjstvu na kmetiji;
 • opremo in premičnine drugih oseb, prevzete v uporabo, popravilo, najem ali hrambo;
 • steklo v oknih, vratih in na steklenih pregradnih stenah;
 • kopenska motorna vozila in delovne stroje, npr. traktorje, kosilnice, polprikolice, prikolice, kombajne ipd.

Zavarovanje je možno skleniti za:

 • dejansko vrednost opreme in premičnin, pri katerem izplačamo amortizirano vrednost premoženja,
 • novo vrednost opreme in premičnin, pri katerem izplačamo zavarovalnino na osnovi nabavne vrednosti in amortizacije ne upoštevamo.

Prednosti zavarovanja:

 • varnost pri opravljanju kmetijske dejavnosti,
 • 4 % popust ob plačilu zavarovanja z gotovino,
 • možnost plačila zavarovanja s plačilnimi karticami, trajnikom ali z računa podjetja,
 • strokovno svetovanje pri izbiri ustreznih zavarovanj.

Zavarovanje zgradb

Gospodarska poslopja so srce kmetije, zato jih dober gospodar primerno zavaruje pred morebitnimi nesrečami in nezgodami. Z zavarovanjem kmetijskih zgradb bomo poskrbeli za nemoteno opravljanje dejavnosti ter varnost v primeru neljubih dogodkov, ki bi lahko ogrozili obstoj kmetije.

Zavarovanje kmetijskih zgradb zajema:

 • hleve, kleti, vinske kleti, garaže, skednje, kozolce, shrambe, silose, lope, rastlinjake, čebelnjake, opuščena gospodarska poslopja, lovske koče ipd.;
 • oporne in podporne zidove, tlakovana in asfaltirana dvorišča, ograje ob zgradbah;
 • žične mreže s stebri v vinogradih, sadovnjakih, hmeljskih nasadih ipd.;
 • konstrukcije za zaščitne mreže proti toči, vključno z mrežami;
 • zgradbe kmetijskega gospodarstva v gradnji (objekti v 4. gradbeni fazi).

Zavarovanje je možno skleniti na:

 • dejansko vrednost objektov, pri katerem izplačamo amortizirano vrednost premoženja,
 • novo vrednost objektov, pri katerem izplačamo zavarovalnino na osnovi nabavne vrednosti in amortizacije ne upoštevamo.

Prednosti zavarovanja:

 • varnost pri opravljanju kmetijske dejavnosti,
 • možnost sklenitve zavarovanja z eno polico za večjo preglednost,
 • možnost oblikovanja paketnih zavarovanj s popusti,
 • strokovno svetovanje pri izbiri ustreznih zavarovanj,
 • EKO popusti za ekološke pridelovalce hrane.