Premoženjska zavarovanja

vaš zavarovalni agent
Goran luič

Za več informacij me kontaktirajte:

T: 031355334
E: info@zav-luic.si

Vseh nesreč ne moremo preprečiti, lahko pa omilimo njihove posledice!

Ponudba Zavarovalne hiše Luič je sodobna po vsebini in pristopu ter istočasno enostavna ter pregledna za zavarovance. Z enim zavarovanjem in eno zavarovalno polico boste namreč poskrbeli za celotno varnost družinskega premoženja.

Zavarovalna kritja smo združili v štiri pakete zavarovanj, ki odgovarjajo na različne potrebe po zavarovanju ter istočasno znižujejo višino zavarovalne premije, ki bi jo plačali za sklenitev posamičnih zavarovanj. Zavarovanje je lahko sklenjeno na novo vrednost, kar pomeni, da zavarovalnica ne bo zmanjševala škode na račun amortizacije, temveč jo bo izplačala v celoti, seveda do določene višine kritja. Če bo do škodnega dogodka prišlo, vam zagotavljamo pomoč na domu ter hitro in učinkovito reševanje škode. Dovolj je, da nas samo pokličete.